Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §12. Hình vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Ban
Ngày gửi: 20h:41' 09-10-2015
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS
PHƯỚC HÒA
Giáo viên dạy: BÙI THỊ BAN
nhiệt liệt chào mừng
HÌNH HỌC 8
HÌNH VUÔNG
Các thầy cô giáo về dự giờ
- Tứ giác nào là hình chữ nhật ?vì sao?
- Tứ giác nào là hình thoi ? vì sao?
Hình chữ nhật
Hình chữ nhật
Hình thoi
Hình thoi
Kiểm tra bài cũ:
Cho h×nh vÏ
A
B
D
C
* T? giỏc ABCD v?a l hỡnh ch? nh?t, v?a l hỡnh thoi
AB = BC = CD = DA
Tứ giác ABCD có:
A = B = C = D = 90o


Tứ giác ABCD là hình vuông
Tứ giác ABCD có gì đặc biệt ?
Định nghĩa:
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.
TIẾT 21: HÌNH VUÔNG
1. Định nghĩa
Cách vẽ hình vuông bằng Eke
có độ dài cạnh là 4cm
A
C
D
B
Cách vẽ hình vuông trên giấy (vở) có ô li
1. Hình vuông là hình chữ nhật.
2. Hình chữ nhật là hình vuông.
3. Hình vuông là hình thoi.
4. Hình thoi là hình vuông.
Đ
S
Đ
S
Bài tập : Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
Em có biết hình vuông xung quanh ta?
2. Tính chất
TIẾT 21 :HÌNH VUÔNG
Hình
chữ nhật
Hình thoi
Hình vuông
Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
9
2/ Tính chất:
Hình chữ nhật
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh đối bằng nhau
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh bằng nhau
Góc
- Các góc bằng nhau (=900)
Góc
- Các góc đối bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau
tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau
tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo vuông góc với nhau
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
Hình vuông
Cạnh:
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh bằng nhau.
Góc:
- Các góc bằng nhau và bằng 90o.
Đường chéo:
-Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
Hai đường chéo bằng nhau ,vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
Hình thoi
?1(sgk-T107)

Đường chéo hình vuông có tính chất gì?
Trả lời:
Đường chéo hình vuông có tính chất:
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc.
Hai đường chéo bằng nhau .
Hai đường chéo vuông góc với nhau.
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
BT 80(sgk-T108): Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông?
Tâm đối xứng
Trục đối xứng
Tiết 21: HÌNH VUÔNG
2. Tính chất
3. Dấu hiệu nhận biết
1. Định nghĩa:
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau
a /Hình vuông có đầy đủ các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
b / Đường chéo:
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc.
- Hai đường chéo bằng nhau ,vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
Câu hỏi thảo luận
Tìm các hình vuông trên hình vẽ:
?2
Tứ giác ABCD:
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là HBH.
HBH có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
Tứ giác MNPQ:
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là HBH.
HBH có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
Tứ giác URST:
Có 4 cạnh bằng nhau là thoi.
Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
Tứ giác EFGH:
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là HBH.
HBH có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.
TÓM TẮT KiẾN THỨC BÀI HÌNH VUÔNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học Thuộc :
Định nghĩa,Tínhchất,Dấu hiệu nhận
biết HÌNH VUÔNG.(Bài 12)
Làm bài tập 79,81,82-SGK/108
Chuẩn bị bài:LUYỆN TẬP (SGK/109)
HDVN: Bài 81(SGK) Cho hình vẽ sau:
Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
Hướng dẫn:
=>
AEDF là hình chữ nhật
AD là phân giác
=>
AEDF là hình vuông ( dấu h 3 )
TRU?NG THCS PHệễC HOỉA
Các thầy cô giáo về dự giờ
Giáo viên: BUØI THÒ BAN
HÌNH HỌC 8
HÌNH VUÔNG
 
Gửi ý kiến