Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 8 > Hình học 8 >


Chương I. §1. Tứ giác (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Hình thang (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Hình thang cân (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Đối xứng trục (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Hình bình hành (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Đối xứng tâm (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Hình chữ nhật (521 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §11. Hình thoi (740 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §12. Hình vuông (716 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Tứ giác (270 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Diện tích hình chữ nhật (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Diện tích tam giác (289 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Diện tích hình thang (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Diện tích hình thoi (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Diện tích đa giác (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Tính chất đường phân giác của tam giác (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng (298 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông (334 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Thể tích của hình hộp chữ nhật (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Hình lăng trụ đứng (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Thể tích của hình lăng trụ đứng (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §9. Thể tích của hình chóp đều (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập Ôn cuối năm (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (476 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0