Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §12. Hình vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nuyễn trưng Vương
Người gửi: Nguyễn Trưng Vương
Ngày gửi: 21h:18' 06-11-2015
Dung lượng: 656.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Hình chữ nhật

Vậy có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi không ?
Hình thoi
Tứ giác ABCD có các yếu tố nào bằng nhau ?
TIẾT 21 - 12. HÌNH VUÔNG
1.Định nghĩa:
Tứ giác ABCD là
hình vuông
- Hình vuông là hình chữ nhật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hình vuông là hình thoi . . . . . . . . . . . . . . .
có bốn cạnh bằng nhau
có bốn góc vuông
Vậy:
Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
TẾT 22 - §12. HÌNH VUÔNG
1.Định nghĩa:
<=
Tứ giác ABCD là
hình vuông
>
Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
2.Tính chất:
Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi, vậy có khẳng định gì về tính chất của hình vuông ?
Hình chữ nhật
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh đối bằng nhau
Cạnh
- Các cạnh đối song song
- Các cạnh bằng nhau
Góc
- Các góc bằng nhau (=900)
 Góc
- Các góc đối bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo bằng nhau
Đường chéo
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
- Hai đường chéo vuông góc - Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc
HÌNH VUÔNG
Cạnh:
- Các cạnh đối song song.
- Các cạnh bằng nhau.
Góc:
- Các góc bằng nhau và bằng 90o.
Đường chéo:
- Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc.
Hình thoi
Tiết 22: Bài 12. HÌNH VUÔNG
1.Định nghĩa:
<=
Tứ giác ABCD là
hình vuông
>
Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
2.Tính chất:
Em có nhận xét gì về hai đường chéo của hình vuông ?
Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
Hai đường chéo của hình vuông:
 Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
 Vuông góc với nhau
 Bằng nhau
 Là đường phân giác của mỗi góc của hình vuông
3. Dấu hiệu nhận biết:
1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
3. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
5. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
Hình 105
?2
- Hình 105a: Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau
- Hình 105c: Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc
- Hình 105a: Hình thoi có một góc vuông
Giải:
Ta có: AD = BC; AB = DC (ABCD là hình chữ nhật)
Mà: AB = AD (gt)
AB = BC = CD = AD
Mặt khác:
Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = AD. Hình chữ nhật ABCD là hình gì ? Vì sao ?
Bài tập:
Do đó́: Hình chữ nhật ABCD là hình vuông.
Giải:
 
Gửi ý kiến