Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày gửi: 16h:37' 05-08-2021
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
1. Tỏc gi?
Nêu những hiểu biết của em về tác giả
- T?p th? tỏc gi? thu?c dũng h? Ngụ Thỡ ? lng T? Thanh Oai.
- Ngụ Thỡ Chớ (1753- 1788): vi?t 7 h?i d?u
- Ngụ Thỡ Du (1772- 1840): vi?t 7 h?i ti?p
- 3 h?i cũn l?i do ngu?i khỏc vi?t.
Nêu những nét chính về tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”
- Tác phẩm viết bằng chữ Hán, gồm 17 hồi theo thể loại tiểu thuyết chương hồi
-N?i dung: Ghi chộp v? s? th?ng nh?t c?a vuong tri?u nh Lờ v tỏi hi?n l?i giai do?n l?ch s? d?y bi?n d?ng c?a xó h?i phong ki?n Vi?t Nam cu?i th? k? XVIII, d?u th? k? XIX.
2. Tỏc ph?m:
Ý nghĩa nhan đề tác phẩm
Chí: thể văn ghi chép lại sự vật, sự việc. Đây là thể văn vừa có tính chất văn học vừa có tính chất lịch sử
Tên tác phẩm có nghĩa là: Ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê
Tỏc ph?m Hong Lờ nh?t th?ng chớ du?c coi l ti?u thuy?t l?ch s? chuong h?i vỡ:
N?i dung: Vi?t v? nh?ng s? ki?n l?ch s?, ch?u ?nh hu?ng c?a l?i vi?t ti?u thuy?t chuong h?i Trung Qu?c.
Hỡnh th?c: Cú k?t c?u, ngh? thu?t kh?c h?a nhõn v?t, cỏch miờu t?, t? s? l?i r?t d?m ch?t ti?u thuy?t.
Túm t?t h?i 14?
Quõn Thanh kộo vo Thang Long, tu?ng Tõy Son l Ngụ Van S? lui quõn v? vựng nỳi Tam Di?p. Du?c tin, Nguy?n Hu? r?t gi?n, bốn h?p tu?ng si d?nh thõn chinh c?m quõn di ngay. Nhung nghe m?i ngu?i, ụng dó lờn ngụi vua ? Phỳ Xuõn, t? d?c xu?t d?i binh nh?m ngy thỏng Ch?p nam 1788, ti?n quõn ra B?c di?t Thanh. T?i Ngh? An, ngy 29 thỏng Ch?p, vua g?p Nguy?n Thi?p xin ý ki?n, cho kộn thờm quõn lớnh, m? cu?c duy?t binh l?n, ch? d? tu?ng linh. Ngy 30 thỏng Ch?p, ra d?n Tam Diờp, lu?n rừ cụng v t?i c?a S? v Lõn; dỏnh giỏ vai trũ c?a Ngụ Thỡ Nh?m, m? ti?c khao quõn, h?n d?n ngy mựng 7 th?ng gi?c, m? ti?c an mung ? Thang Long. D?i quõn c?a Quang Trung dỏnh dõu th?ng dú khi?n quõn Thanh d?i b?i. Ngy mựng 3 T?t , quõn Tõy Son cụng phỏ d?n H H?i, sỏng s?m ngy mựng 5 ti?n sỏt d?n Ng?c H?i, trua mựng 5 T?t ti?n binh d?n Thang Long. Tu?ng Thanh v?i vó thỏo ch?y v? nu?c, vua Lờ Chiờu Th?ng cựng gia quy?n ch?y tr?n theo.
b. Chỳ gi?i
Theo dõi SGK
c. N?i dung.
H?i 14 ghi l?i s? ki?n l?ch s? no?
Ghi l?i s? ki?n vua Quang Trung d?i phỏ quõn Thanh vo mựa xuõn nam 1789, l?p nờn tri?u d?i Tõy Son, ph?n ỏnh b? m?t th?m h?i c?a b?n cu?p nu?c v bỏn nu?c.
d. Phưuơng thức biểu đạt.
Văn bản đưuợc viết theo phưuơng thức biểu đạt nào ?
Tự sự kết hợp với miêu tả và nghị luận.
TRả lời
e. Bố cục.
Qua phần tóm tắt ta thấy văn bản đưuợc tách thành 3 sự việc chính. Đó là những sự việc nào ? Hãy tách đoạn theo sự việc trên ?
Phần 1. Từ đầu đến lên đường ra Bắc.
Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra Bắc.
Phần 2. Tiếp cho đến kéo vào thành.
Quang Trung đại phá quân Thanh.
Phần 3. Tiếp cho đến hết.
Số phận tưuớng lĩnh nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống.
Thảo luận nhóm
1. Quang Trung chuẩn bị tiến quân ra Bắc.
Khi Bắc Bình Vưuơng đuược tin cấp báo quân Thanh đó đến Thăng Long, Ông đó cú phản ứng nhưu thế nào ?
Nghe tin: Giận lắm, họp tuớng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay.
Khi mọi ngưuời đến họp đó khuyên Ông điều gì ? Ông đó hành động nhưu thế nào ?
Nghe lời tưuớng sĩ lên ngôi Hoàng đế, sau đó hạ lệnh xuất quân ( 25/12/1788 )
Qua thái độ và hành động trên tính cách nào của vua Quang Trung đưuợc bộc lộ ?
Ngay thẳng, cưuơng trực, căm ghét bọn xâm lược và những kẻ bán nuước.
Khi nghe mọi ngưuời đến họp khuyên Quang Trung đã có nghe lời tưuớng sĩ, lên ngôi Hoàng đế... Việc làm đó chứng tỏ Ông là con ngưuời nhuư thế nào ?
Thấu hiểu lẽ phải, có ý chí quyết tâm đánh đuổi quân xâm lưuợc.
* Khi mới nghe tin:
* Ngày 29 tháng 12 đến Nghệ An:
Ngày 29 tháng 12 Quang Trung đã đến địa danh nào ? ở đây Ông đã có những việc làm gì ?
Gặp ngưuời cống sĩ ở Nga Sơn hỏi việc đánh giặc.
Kén lính ở Nghệ An và mở cuộc duyệt binh lớn.
Sắp xếp đội ngũ và truyền cho quân sĩ ngồi nghe lệnh và dụ họ.
Chỉ trong vòng ngày 29 Quang Trung làm đuược bao nhiêu là việc lớn. Những việc làm đó cho thấy Ông là một ngưuời luôn hành động nhưu thế nào ?
Hành động mạnh mẽ, quyết đoán.
Quan sát lời chỉ dụ của vua Quang Trung với quân sĩ trong SGK trang 66 em thấy nội dung lời chỉ dụ nêu lên những gì ?
Từ lời dụ quân sĩ trên em thấy tài năng nào của Nguyễn Huệ đưuợc bộc lộ ?
Tài khích lệ quân sĩ. Trí tuệ sáng suốt và nhạy bén.
* Ngày 30 tháng 12 năm 1788
Sau khi mở cuộc duyệt binh vào ngày 29 ở Nghệ An. Ngày hôm sau ( 30 Tết ) Quang Trung đó có quyết định gì ?
Hạ lệnh xuất quân đến Tam Điệp.
Mở tiệc khao quân.
Xử trí hai tưuớng Sở và Lân
Hoạch định kế sách đánh giặc và tính kế hoạch ngoại giao sau chiến tranh.
Tại Tam Điệp, Quang Trung đó có những việc làm nào ?
Tối 30 Tết thì lên đuường tiến quân ra Thăng Long.
Tại Tam Điệp, Quang Trung đã xử trí 2 tướng Sở và Lân như thế nào ? Từ cách xử trí ấy nói với em về một con ngưười có phẩm chất như thế nào?
Năng lực tiên đoán chính xác của một nhà quân sự có tài.
Tầm nhìn xa trông rộng, một nhà chính trị có tuư tưuởng hòa bình.
Nhạy bén, sáng suốt, độ lưuợng và công minh trong việc xét đoán bề tôi.
Việc Quang Trung nói với tưuớng sĩ về kế hoạch ngoại giao với nhà Thanh sau chiến tranh cho thấy đây là một vị vua có tấm nhìn và tuư tuưởng nhưu thế nào ?
Hành động mở tiệc khao quân, cho quân ăn Tết trước và tối 30 Tết lập tức lên đuường cùng lời hứa hẹn đón năm mới ở Thăng Long vào ngày mùng 7 Tết cho thấy năng lực đặc biệt nào ở vị vua này ?
củng cố - luyện tập
Qua phần I em cảm nhận đưuợc điều gì từ nguười anh hùng Quang Trung ?
Bài 2
Qua phần 1 hình ảnh vua Quang Trung đưuợc tái hiện lên bằng biện pháp nghệ thuật nào ?
Các biện pháp nghệ thuật ấy nói với em về một vị vua nhuư thế nào ?
Kể bằng hành động, sự việc, lời nói cụ thể.
Là một vị vua yêu nuớc, sáng suốt, có tài cầm quân.
2.Hình ảnh bọn xâm lược :
a/ Khi tiến vào nước ta:
-Vào Thăng Long như vào chỗ
không người.
-Quân lính thả sức cướp bóc,
ức hiếp dân ta.
b/ Khi quân Tây Sơn đánh :
- Rụng rời sợ hãi, xin hàng.
- Bỏ chạy tán loạn.
- Sầm Nghi Đống thắt cổ chết.
- Tôn Sĩ Nghị không kịp mặc
giáp, cưỡi ngựa không yên
cương chạy trốn.
Hình ảnh quân nhà Thanh vượt sông Hồng
hoảng sợ bỏ chạy về nước
3 Hình ảnh vua quan nhà Lê:
a/ Cầu viện quân Thanh:
-Thấy quân Thanh không đề
phòng , vua Lê rất lo sợ.
-Ra vào chầu với giặc.
b/Khi quân Thanh bỏ chạy :
-Vua quan cùng đưa Thái hậu
chạy trốn theo.
-Nhờ viên thổ hào cho ăn, ở.
-Đến cửa ải : nhìn nhau chảy
nước mắt
-Sự khác nhau giữa hai cuộc tháo chạy:
Nội dung chủ yếu của Hồi thứ 14(trích Hoàng Lê nhất thống chí) là gì?
Tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân thanh, sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua Lê Chiêu Thống.
Bài 1
củng cố - luyện tập
Theo em, có thể gọi Hoàng Lê Nhất Thống Chí là cuốn tiểu thuyết lịch sử vì những lý do nào trong các lý do sau ?
C. Vì các nhân vật lịch sử nổi lên trong tác phẩm như là những hình tượng văn học sinh động.
A. Vì truyện này liên quan đến sự thật lịch sử.
B. Vì sự thật lịch sử được ghi chép dưới hình thức tiểu thuyết.
A. Vì truyện này liên quan đến sự thật lịch sử.
B. Vì sự thật lịch sử đưuợc ghi chép dưuới hình thức tiểu thuyết.
C. Vì các nhân vật lịch sử nổi lên trong tác phẩm nhưu là những hình tuượng văn học sinh động.
Quang Trung
i
m
d
o
t
t
y
h
i
o
n
n
a
e
i
s
a
c
o
k
t
n
a
u
q
g
n
u
r
t
g
h
u
i
y
o
o
d
g
h
a
o
d
d
n
y
g
n
t
h
n
h
a
o
m
h
c
g
o
d
s
a
n
o
n
y
s
a
d
h
o
9. Nghĩa quân nào đã giành thắng lợi trong trận dại phá quân Thanh?
7. Trong trận Ngọc Hồi, quân ta ghép các mảnh ván và lấy cái gỡ quấn ở bên ngoài để làm lá chắn?
10. Tên tướng giặc đã thắt cổ tự tử ở đồn Đống Đa?
2. Năm 1789 theo âm lịch được gọi là năm gì?
4,5. Mờ sáng mồng 5 tết nam Kỷ Dậu(1789),quân ta cùng một lúc đánh vào nhung đồn nào của địch?
8. Tên một đô đốc chỉ huy quân ta vưuợt biển tiến vào Hải Duương?
3. Đªm mång ba tÕt năm Kû DËu(1789), qu©n ta tÊn c«ng ®ån nµo?
6.Dây là tên tướng giặc đã chỉ huy quân Thanh sang xâm lưuợc nuước ta nam 1788.
Cuối nam 1788, hai mưuơi chín vạn quân nào kéo vào nưuớc ta?
1
2
3
4
8
7
5
10
9
Giải ô ch?
6

LỄ HỘI ĐỐNG ĐA
Cám ơn thầy cô về dự giờ với lớp 9a1
 
Gửi ý kiến