Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hiên
Ngày gửi: 23h:28' 17-10-2017
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 844
Số lượt thích: 0 người
vu thu education and training department
Viet thuan Primary school
English 5
welcome to our teachers
Teacher: Bui Thi Hien
Friday, October 27th 2017
How many lessons do you have today?
Yesterday was Sunday. It was a holiday.
Today’s Monday and I’m back at school.
I have three lessons: Maths, English and Science.
Tomorrow’s Tuesday. I’ll be at school again.
I’ll have three more lessons: Maths, Music and Art.
How about you? 
How many lessons do you have today?
Let`s sing.
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
Hi, Akiko. It`s nice to talk to you again.
Nice to talk to you, too, Nam.
a.
b.
Yes, I am. It`s break time.
Are you at school?
c.
Are you at school, too?
No, I`m at home.I`m studying my English lesson.
d.
I have it four times a week.
Good for you. How often do you have English?
B.42
Gr.2
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
Hi, Akiko. It`s nice to talk to you again.
Nice to talk to you, too, Nam.
a.
b.
Yes, I am. It`s break time.
Are you at school?
c.
Are you at school, too?
No, I`m at home.I`m studying my English lesson.
d.
I have it four times a week.
Good for you. How often do you have English?
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
2. Point and say.
once a week
twice a week
four times a week
every school day
Music
Science
Vietnamese
Maths
* Vocabulary
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
2. Point and say.
Who`s faster?

1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
d.
I have it
How often do you have
2. Point and say.
English?
once a week.
four times a week.
Music.
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
I have it ..................... .
How often do you have ................. ?
2. Point and say.
* Structure.
Hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên học môn học nào đó.
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
2. Point and say.
I have it ....................... .
How often do you have .............?
a.
b.
c.
d.
once a week
twice a week
four times a week
every school day
Gr.2
1. Look, listen and repeat.
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
2. Point and say.
3. Let`s talk:
Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.
How many lessons do you have today?
How often do you have ............ ?
I have ............ .
I have it ............ .
Gr.2
How many lessons do you have today?
I have four:
English, Science, Music and Vietnamese.
How often do you have English?
Four times a week.
How often do you have Science?
Twice a week.
How often do you have Music?
Once a week.
How often do you have Vietnamese?
I have it every day.
Let`s chant.
How often do you have ........ ?
Friday, October 27th 2017
Unit 6: How many lessons do you have today?
Lesson two: Part 1 - 2 - 3
* Structure:
once a week
twice a week
four times a week
every school day
* Vocabulary
Consolidation
Hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên học môn
học nào đó.
A: How often do you have ................. ?
B: I have ................. ?
Giờ học kết thúc!
Xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo cô giáo và các em học sinh đã giúp tôi thực hiện thành công tiết học này.
Thank you very much!
 
Gửi ý kiến