Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ken
Ngày gửi: 14h:39' 26-10-2018
Dung lượng: 36.1 MB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
Welcome teachers to our class!
cam loc 1 Primary School

Ms Tran Ngoc Thuy Nhi
5/1
Class
Let’s sing
and dance!
Who`s quicker?
Unit 6 : How many lessons do you have today?
Lesson 2 (4,5,6) / p.43
4/p.43 Listen and circle a or b
1.Mai has English____.
4/p.43 Listen and circle a or b
2.Nam has____today.
3.Akiko is_____today.
4.Quan has Maths___.
four times a week
Every school day
four times a week
Every school day
at school
on holiday
every school day
four times a week
1.Mai has English____.
four times a week
Every school day
4/p.43 Listen and circle a or b
2.Nam has____today.
3.Akiko is_____today.
4.Quan has Maths___.
four times a week
Every school day
at school
on holiday
every school day
four times a week
Unit 6 : How many lessons do you have today?
Lesson 2 (4,5,6) / p.43
4/p.43 Listen and circle a or b
5/p.43 Write about you:
1.How many lessons do you have today?
…………………………………………………………………………
2.What’s your favourite lesson?
3.How often do you have your favourite
lesson ?
5.Do you like English? Why? Why not?
4.How many lessons do you have today?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Unit 6 : How many lessons do you have today?
Lesson 2 (4,5,6) / p.43
4/p.43 Listen and circle a or b
5/p.43 Write about you:
6/p.43 Game
Game
Bao Ngan, class 5/2
Unit 6 : How many lessons do you have today?
Lesson 2 (4,5,6) / p.43
HOMEWORK:
Write a passage about your lessons .
Thank you.
Goodbye.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓