Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: LE THI CHOI
Người gửi: Lê Thị Chói
Ngày gửi: 07h:58' 12-12-2018
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
B Hoa Khanh Primary School
Welcome to our class
Teacher: Trần Đức Phú
Warm up.
Subjects
Vietnamese
Networks
Unit 6:

How many lessons do you have today?
Lesson 2
1.Look,listen and repeat.Friday, October 4th 2016
Sentence pattern :
1) Meaning: B?n cú bao nhiờu ti?t h?c hụm nay?
2) Usage: Dựng d? h?i b?n mỡnh cú bao nhiờu ti?t h?c hụm nay.
Note
How many lessons do you have today ?
I have four: Maths, Vietnamese, Music and PE
2.Point and say.

How many lessons do you have today ?
I have_______________________
3. Let’s talk
Ask and answer questions about the lessons you have today.
How many lessons do you have today ?
I have__________
What lessons do you have today ?
I have__________
Game
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
Lucky number !
How many lessons do you have today?
I have _________________________________
four: Maths, English, Music and Science.
How many lessons do you have today?
I have _______________________________
three: Maths, English and Vietnamese.
What lessons do you have today?
I have ____________________________________
Maths, Vietnamese, Music, Art and Science.
Learn by heart the sentence pattern.
Practice the sentence at home
Prepare next lesson Unit 6: lesson 2
Homework
Thanks for your attendance.
Good bye!
 
Gửi ý kiến