Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 17. How much is the T-shirt?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi thu thủy
Ngày gửi: 10h:41' 10-10-2021
Dung lượng: 22.7 MB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
Welcome To My Class

Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 1: parts 1 and 2
Blouse: áo cánh
Dong: đồng
How much: bao nhiêu
Jacket: áo khoác
Jeans: quần bò
Jumper: áo lên chui đầu
Sandals: dép, xăng đan
Scarf: khăn quàng cổ
Shoes: giày
Skirt: váy
Trousers: quần tây
NEW WORDS
1. Look, listen and repeat:
13/10/2021
quyennt0412@gmail.com
5
Oh, your T-shirt is very nice!
Thank you
6
Oh, your T-shirt is very nice!
Thank you.
7
I want a T-shirt like that.
You can buy it in the
supermarket.
8
I want a T-shirt like that.
You can buy it in the
supermarket.
9
Excuse me. Can I have
a look at that T-shirt?
Sure. Here you are
10
Excuse me. Can I have
a look at that T-shirt?
Sure. Here you are.
11
How much is it?
It`s 50,000 dong.
12
How much is it?
It`s 50,000 dong.
How much is it?
It’s 50,000dong.
the T – shirt?
13/10/2021
Model sentences:
How much is the T-shirt?
It’s 50,000 dong.
13/10/2021
j
m
e
p
u
r
jumper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
a
c
k
e
j
t
jacket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
b
s
e
o
u
l
blouse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
s
f
a
c
r
scarf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
s
i
k
t
r
skirt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
s
i
h
T
r
T-shirt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
What is this word?
t
Oh, your T-shirt is very nice.
I want aT-shirt like that .
Thank you.
You can buy it in the supermarket.
Excuse me. Can I have a look at that T-shirt?
Sure. Here you are.
How much is it?
It’s 50,000 dong.
Choose the right answer
1. Quan’s T-shirt is very ______.
a.
b.
c. small
nice
big
nice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Choose the right answer
2. Can Mai buy a .................in the supermarket?
a.
b. T-shirt
c.
skirt
jacket
T-shirt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Choose the right answer
3. The T-shirt is ____________.
c. 50,000 dong
b.
a.
55,000 dong
40,000 dong
50,000 dong
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
Ask and answer questions about prices of clothes
it
50,000 dong
How much is the skirt?
It’s 100,000 dong
2. Point and say:

13/10/2021
quyennt0412@gmail.com
scarf
10,000 dong
60,000 dong
blouse
70,000 dong
70,000 dong
80,000 dong

Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 1: parts 1 and 2
T- shirt áo thun
blouse áo kiểu
jacket áo len
jumper áo khoác
skirt cái váy
scarf khăn quàng cổ
thousand nghìn, ngàn
How much is the T shirt?
Cái áo sơ mi giá bao nhiêu tiền?
It’s 50,000 dong. Nó giá 50.000 đồng.
31
How much is the... ?
It`s ...
10.000 dong
20.000 dong
scarf
...
blouse
jumper
jacket
skirt
SUM
V
V
V
33
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34
How much is the scarf?
It`s 10,000 dong.
10,000 dong
35
LUCKY
LUCKY
LUCKY
36
How much is the skirt?
It`s 60,000 dong
60,000 dong
37
How much is the blouse?
It`s 70,000 dong.
70,000 dong
38
How much is the jacket?
It`s 70,000 dong.
70,000 dong
39
LUCKY
LUCKY
LUCKY
40
How much is the jumper?
It`s 80,000 dong.
80,000 dong
41
How much is the T-shirt?
It`s 50,000 dong.
50,000 dong
42
LUCKY
LUCKY
LUCKY
Ring golden
What clothes?
Question1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
blouse
Ring golden
What clothes?
Question2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jacket
Ring golden bell
Question 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
skirt
What clothes?
Ring golden
What clothes?
Question 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
jumper

English
Unit 16: How much is the T-shirt?
Period 56: Lesson 2: Part 1, 2,3 (Page:48)
* Vocabulary.
jeans : quần bò
75,000 dong: bảy mươi lăm ngàn đồng
cinema : rạp chiếu phim
93,000 dong: chín mươi ba ngàn đồng
jeans : quần bò
shoes : đôi giầy
see the animals : xem các con vật
see a film: xem phim
swimming pool: bể bơi
swim: bơi
trousers: quần âu
98,000 dong: chín mươi tám ngàn đồng
Vocabulary: Matching.
sandals
jeans
trousers
shoes
socks
1) Look, listen and repeat.
a
b
c
a
These yellow trousers 
are very nice.
Yes, they are.

How much are they? 

Let`s ask thesales assistant.
b

Excuse me. Howmuch are 
these trousers?
They`re 99,000dong.
c
a
A: How much are the trousers?
B: They’re 99,000 dong.
* Model sentences:
2) Look and say.
jeans/ 75,000 dong
shoes/ 93,000 dong
trousers/ 98,000 dong
sandals/ 85,000 dong
Example
A: How much are the ……..?
B: They’re ……………
jeans ?
75,000 dong.
a
A: How much is that ………?
B: It’s …………………..
3) Let’s talk.
A: How much are those….…?
B: They’re …………………..
Unit 17 How much is the T-shirt?
Lesson 2(4,5,6)
Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 2: Part 4,5,6
I. Listen and write the prices
1. 90,000 dong
2. 73.000 dong
3. 80.000 dong
4. 95.000 dong
Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 2: Part 4,5,6
I. Listen and write the prices
II. Look and write
LOOK & WRITE
The pairs of

is
yellow trousers
1
ninety-five thousand dong.
LOOK & WRITE
The pairs of

is
brown sandals
2
seventy-two thousand dong.
LOOK & WRITE
The pairs of

is
blue jeans
3
eighty-eight thousand dong.
LOOK & WRITE
The pairs of

is
black and white shoes
1
eighty thousand dong.
Listen and write the prices
Look and write
Let’s sing
Unit 17: How much is the T-shirt?
Lesson 2: Part 4,5,6
jeans
skirt
T-shirt
How much is the_____?
It’s 45.000 dong
jeans
trousers
jacket
How much are the_____?
They’re 50.000 dong
blouse
scarf
T-shirt
How much is the_____?
It’s 40.000 dong
jumper
T-shirt
scarf
How much is the_____?
It’s 70.000 dong
skirt
jumper
jacket
How much is the_____?
It’s 40.000 dong
jumper
jacket
skirt
How much is the_____?
It’s 90.000 dong
Trousers
jeans

Sandals
How much are the_____?
They are 95.000 dong
Jeans
Sandals
Shoes
How much are the_____?
They are 95.000 dong
Sandals
Shoes
Jeans
How much are the_____?
They are 95.000 dong
T- shirt
blouse
jeans
How much is the_____?
It’s 45.000 dong
Goodbye class
 
Gửi ý kiến