Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 37. Tại sao có gió?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tâm
Người gửi: Bùi Xuân Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:18' 20-11-2009
Dung lượng: 486.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục đào tạo quận hai bà trưng
**********
Giáo án - lớp 4

Tự nhiên xã hội
Không khí chuyển động tạo thành gió
****
Gi¸o viªn: NguyÔn Thu Trang
Tr­êng tiÓu häc Thanh L­¬ng
Mục tiêu:
-
Học sinh biết làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.
Học sinh hiểu:Không khí chuyển động nhanh gây ra gió mạnh, chuyển động yếu gây ra gió nhẹ.
Học sinh thảo luận về vai trò của gió
trong tự nhiên và ứng dụng của gió đối
với cuộc sống con người.
Kiểm tra bài cũ:
( Không khí cần cho sự chuyền âm thanh trong cuộc sống)
-Nêu ví dụ chứng tỏ vật bị rung động phát ra
âm thanh?
-Nhờ đâu ta nghe thấy tiếng động?
-Những âm thanh nào có ích, có hại đối với
cuộc sống?
?
Thí nghiệm 1:

-Mở sách rồi đóng nhanh lại
ở trước mặt, cảm thấy gì?
thí nghiệm 2:

-để 1 tờ giấy mỏng trước quyển sách,
rồi lại mở sách ra và đóng thật nhanh;
thấy tờ giấy thế nào?
BàI mới
Thí nghiệm 1:

- Cảm thấy mát.
Kết quả thí nghiệm
Thí nghiệm 2:

- Tờ giấy bay.
Tại sao ?
Nhận xét:
Xung quanh cuốn sách có không khí nên khi quển
sách đóng lại đã đẩy không khí chuyển động tạo
thành gió làm ta cảm thấy mát và cũng làm tờ giấy
mỏng bay.
Kết luận:
Không khí chuyển động tạo thành gió. Gió tác động
vào các vật trên đường nó thổi qua.
Chơi mà học
(Chong chóng quay)
- Làm thế nào để chong chóng quay?
-Làm thế nào để chong chóng quay nhanh?
-Làm thế nào để chong chóng quay chậm?
Nhận xét:
-Cầm chong chóng chạy để tạo ra gió làm
chong chóng quay.
-Muốn chong chóng quay nhanh thì chạy nhanh
-Muốn chong chóng quay chậm thì chạy chậm
Kết luận 2:
-Không khí chuyển động
nhanh thì tạo ra gió mạnh.

-Không khí chuyển động
chậm thì tạo ra gió nhẹ
Những ví dụ về việc tạo ra gió của con người
Quạt tay
Quạt máy
-Hãy tìm thêm những ví dụ khác về việc
tự tạo ra gió của con người.
Máy bay trực thăng
Bắc
đông
Tây
nam
Gió trong tự nhiên
Giã B¾c(L¹nh vµ hanh kh«)
Giã T©y B¾c(Kh«,Êm)
Giã §«ng B¾c(L¹nh, Èm)
Giã §«ng(Giã biÓn, g©y ra m­a b·o)
Giã Nam(M¸t, cã vµo mïa hÌ,mang h¬i n­ícnªn m­a nhiÒu- cßn gäi lµ mïa m­a ë miÒn Nam)
Giã §«ng Nam
Giã T©y Nam(Kh«,m¸t)
Giã T©y(Th­êng cã ë miÒn Trung, nãng, kh« do thæi tõ lôc ®Þa ra- cßn gäi lµ giã Lµo )
Nhận xét:
Gió đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường và khí hậu.Gió giúp điều hoà khí hậu, làm không khí lưu thông
ứng dụng của gió tự nhiên đối với đời sống con người
Thuyền buồm
Quạt gió
Cối xay gió
-Hãy kể thêm vài ví dụ khác về việc con người lợi dụng sức
gió để phục vụ cuộc sống.
 
Gửi ý kiến