Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi văn Vân
Ngày gửi: 18h:35' 08-08-2021
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

1. Tutorial - Creating and monitoring a flowchart
2. Tutorial - Creating and using a function
3. Tutorial - Getting and setting part properties
4. Tutorial - Using the `On button press` part
5. Tutorial - Constructing a dance routine
6. Tutorial - Programming a character`s speech
7. Tutorial - Setting a context
8. Tutorial - Using scenes
9. Phụ lục: Contextualising a model
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
Trình bày một mô hình bằng cách sử dụng một character’s

Để xem mô hình hoạt động như thế nào, hãy nhấp vào mũi tên ở bên phải của ký tự. Mũi tên làm cho lời nói của nhân vật được cập nhật. Do đó, một phiên bản của mô hình này có thể được sử dụng để giới thiệu một mô hình và hướng dẫn mọi người cách sử dụng nó.

(Mô hình này liên quan đến một hướng dẫn. Chọn `Hướng dẫn` từ menu Trợ giúp, sau đó tìm `Lập trình lời nói của nhân vật` để tự tạo mô hình.)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
EX:
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
Instructions
In this tutorial we will construct a framework that can be used alongside a model to guide its user. A character will be used to provide the instructions to the user.
1. Drag on a character.
2. Select the character and in the Speech section of its Properties pane enter some speech such as that above beginning `Hello! To start this exercise...`.
3. Still in the Properties pane, check the `Show speech in-scene` option.
4. Now drag on a button part from the Presentation folder and place it beside the character).
5. Select the button; in its Properties pane insert the image forward.png for each of its up, hover and down images (you will find these images by navigating up a level in the file structure and then going into the `Example images` folder). (You can find more information about the button part here.)
6. Still in the Properties pane, click the Locking pane button at the top. Lock the position of the button.
7. Right-click (Windows) or control-click (Mac) on the character part to access its shortcut menu. Select `Show pop-up`.
8. Enlarge the pop-up as shown.
9. Drag on and connect the following flowchart parts as shown above:
On button press
Set variable
Call action
Test
Call action
Stop
Drag on a scene (global) variables part, adding it to the pop-up.
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
4
4
5
5
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

2
1
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

4
2
4
3
9
10
6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
9
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

4
2
4
3
1
10
6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

19. Sử dụng mô hình này làm cơ sở cho bất kỳ mô hình nào mà bạn muốn hướng dẫn người dùng cách sử dụng nó.
20. Để mở rộng mô hình của bạn, hãy thử:
* thêm nút quay lại để lùi lại qua các hướng dẫn
* xử lý các trường hợp giai đoạn biến vượt quá số lượng lệnh
6. Tutorial - Programming a character`s speech (bài phát biểu của một nhân vật)
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

5. Tutorial - Constructing a dance routine
11. Since we are going to hide the flowchart away in the character`s pop-up, we need a way of starting it from the main scene. Drag on a button part from the Presentation folder in the Parts pane and place it in the main scene (as above).
12. Now use the target control on the on button press part to associate the flowchart with the button.
13. Now close the pop-up and press the button to start the character dancing.
14. (Note: the border around the button that is used to move the part only appears while the part can be moved. To stop the border appearing, lock the part`s position.)

Dịch
11. Vì chúng ta sẽ ẩn lưu đồ trong cửa sổ bật lên của nhân vật, chúng ta cần một cách để bắt đầu nó từ cảnh chính. Kéo một phần nút từ thư mục Trình bày trong ngăn Bộ phận và đặt nó vào cảnh chính (như trên).
12. Bây giờ sử dụng điều khiển mục tiêu trên phần nhấn nút bật để liên kết lưu đồ với nút.
13. Bây giờ hãy đóng cửa sổ bật lên và nhấn nút để nhân vật bắt đầu nhảy.
14. (Lưu ý: đường viền xung quanh nút được sử dụng để di chuyển bộ phận chỉ xuất hiện trong khi bộ phận có thể được di chuyển. Để ngăn đường viền xuất hiện, hãy khóa vị trí của bộ phận đó.)
4
2
1
3
1
10
HƯỚNG DẪN ICT CROCODILE TUTOR MINH HỌA

2. Tutorial - Creating and using a function
10. Now run the flowchart and the distance (in pixels) between the two characters will appear in the Number part.
11. Move the characters and run the flowchart again to assure yourself that the function is working.

Dịch
10. Bây giờ hãy chạy lưu đồ và khoảng cách (tính bằng pixel) giữa hai ký tự sẽ xuất hiện trong phần Number.
11. Di chuyển các ký tự và chạy lại lưu đồ để đảm bảo với bạn rằng hàm đang hoạt động.
FUNCTION THÔNG DỤNG:
 
Gửi ý kiến