Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. How many lessons do you have today?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Huong
Ngày gửi: 09h:06' 26-10-2017
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Kim Dong primary school
24.10
2017
Teacher: Mai Thi Thuy Huong
Welcome to our class
Team A
Team B
Team Scores
Game
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
Lucky number !
How many lessons do you have on Monday?
I have _________________________________
four: Maths, Vietnamese, English and Science.
How many lessons do you have on Monday?
I have ________________________________
three: Maths, Vietnamese, and English
How many lessons do you have on Monday?
I have _____________
two: IT and Music,
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: HOW MANY LESSON DO YOU HAVE TODAY? (Lesson 2)
Tuesday, October 24th, 2017
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: HOW MANY LESSON DO YOU HAVE TODAY? (Lesson 2)
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: HOW MANY LESSON DO YOU HAVE TODAY? (Lesson 2)
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: HOW MANY LESSON DO YOU HAVE TODAY? (Lesson 2)
3. Let’s talk
Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.
How many lessons do you have today ?
I have it __________
Maths, Vietnamese and English
English
twice a week.
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: How many lesson do you have today?
(Lesson2)
Timetable
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: HOW MANY LESSON DO YOU HAVE TODAY? (Lesson 2)
a
a
b
a
5. Write about you
Tuesday, October 24th, 2017
Unit 6: How many lesson do you have today?
(Lesson2)
How many lesson do you have today?
________________________________________
2. What’s your favourite lesson?
________________________________________
3. How often do you have your favourite lesson?
________________________________________
4. How often do you have English?
________________________________________
5. Do you like English? Why ? Why not ?
I have _______ _____________
Learn by heart the sentence pattern.
Practice the sentence at home
Prepare next lesson Unit 6: lesson 3
Homework
Thanks for your attendance.
Good bye!
 
Gửi ý kiến