Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Lich su: tiet 11 On tap

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thành Nghĩa
Ngày gửi: 08h:59' 27-10-2017
Dung lượng: 30.0 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Cẩm Thắng
Giáo viên :Đỗ Thành Nghĩa
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ LỚP 5B
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Năm 1858, có sự kiện gì xảy ra trên đất nước ta?
Ngày 1 – 9 – 1858, thực dân Pháp nổ súng bắt đầu xâm lược nước ta.
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh nhằm mục đích gì?
Giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Hoạt động 1:
Một số sự kiện lịch sử, nhân vật tiêu biểu trong giai đoạn 1858-1945

Mời các em xem một số hình ảnh và trả lời một số câu hỏi sau:
Nhìn bức
tranh này
nhắc em
nhớ đến
Sự kiện
Lịch sử
nào?
Trương Định được suy tôn làm “ Bình Tây Đại nguyên soái”
Người trong ảnh là ai ? Sự kiện lịch sử liên quan là gì ?
Nguyễn Trường Tộ - Với mong muốn Canh tân đất nước.
Cuộc phản công ở kinh thành Huế.
Vua Hàm Nghi
Tôn Thất Thuyết
Những người trong ảnh là ai?
Sự kiện lịch sử liên quan là gì?
Người trong ảnh là ai ? Sự kiện lịch sử liên quan là gì ?
Phan Bội Châu và Phong trào Đông du
Sự kiện lịch sử liên quan đến con tàu là gì ?
Hình ảnh này em nhớ đến điều gì?
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trên chiếc tàu La-tu-sơ Tờ -rê-vin.
Người trong ảnh là ai ?
Sự kiện lịch sử liên quan là gì ?
Nguyễn Ái Quốc - với sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh
Đây là phong trào đấu tranh chống Pháp. Hãy cho biết đó là phong trào gì?
Đây là sự kiện lịch sử nào?
Cách mạng tháng Tám thành công
Đây là sự kiện lịch sử trọng đại nào ? Diễn ra ở đâu ?
ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
NGÀY 2/ 9/ 1945 BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Các sự kiện lịch sử tiêu biểu 1858-1945
Thực dân Pháp xâm lược nước ta
Phong trào chống Pháp của Trương Định
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Phong trào Đông du
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập
Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh
Cách mạng tháng Tám thành công
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
1-9-1858
1859 --- 1864
5-6-1911
5-7-1858
1905 --- 1909
3-2-1930
1930 --- 1931
19-8-1945
2-9-1945
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất.
Hoạt động 2:
Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng
với các năm trên trục thời gian.
1858
1930
1945
Hoạt động 3:
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
Thời gian: 1 phút
Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
Cách mạng tháng Tám thành công
1858
1930
1945
Trò chơi ô chữ
Ô chữ gồm 15 hàng ngang và một hàng dọc.
Trò chơi tiến hành cho 3 đội chơi, mỗi đội chọn 4 bạn tham gia chơi.
Các đội chơi được chọn theo thứ tự từ hàng ngang từ trên xuống.Thầy sẽ đọc gợi ý của từng hàng ngang, 3 đội cùng suy nghĩ. Đội nào đưa tay lên trước được quyền trả lời, đúng được 1 điểm, sai không có điểm, đội khác được quyền trả lời.
Cứ tiếp tục chơi như thế.
Trò chơi kết thúc khi tìm được từ hàng dọc. Đội tìm được từ hàng dọc được 3 điểm.
Đội nào được nhiều điểm nhiều nhất là đội chiến thắng.
CÁCH CHƠI
I
Q
U

C
G
N
N
M
G
À
N

N
V
G
I
I
A
Ì
Ô

T
D
U
I

Á
N
A
G
Ô
H
G
G
L
C
H
A
B
N
N
N
N
N
M
T

N
Đ
H
U
Y
Ê
N
N

N
Đ
C
L

N
Ư
T
A
M
N
N
B
G
Á
Ơ
Á
N
Đ
H
G

Ô
H
Đ

G
N
R
T
Ư
Ơ
N
C
Ô
G
N
U
I
C

B
H
P
A
N
H
Â
I
K
Câu 1: Tên của Bình Tây đại nguyên soái? (Từ gồm có 10 chữ cái)
Câu 2: Phong trào do Phan Bội Châu lãnh đạo ở đầu thể kỉ xx ? (Từ gồm có 6 chữ cái)
Câu 3: Một trong các tên gọi của Bác Hồ? (Từ gồm có 12 chữ cái)
Câu 4: Tên xã, nơi sinh của Bác Hồ? (Từ gồm có 7 chữ cái)
Câu 5: Phong trào yêu nước diễn ra sau cuộc phản công ở kinh thành Huế? (Từ gồm có 8 chữ cái)
Câu 6: Ngày 19-8-1945 là ngày kỉ niệm Cách mạng ..? (Từ gồm có 8 chữ cái)
Câu 7: Theo lệnh của triều đình thì Trương Định phải về đây nhận chức lãnh binh? (Từ gồm 7 chữ cái)
Câu 8: Giai cấp xuất hiện ở nước ta khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ? (Từ gồm có 8 chữ cái)
G
N
N
H
Â
H
À
Câu 9: Nhân dân huyện này đã tham gia cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930? (Từ gồm có 6 chữ cái)
Câu 10: Tên quảng trường là nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập? (Từ gồm có 6 chữ cái)
Câu 11: Là nơi cách mạng thành công ngày 19 – 8 – 1945? (Từ gồm có 5 chữ cái)
Câu 12: Nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? (Từ gồm có 8 chữ cái)
Câu 13: Cách mạng Tháng 8 đã giải phóng cho nhân dân ta thoát khỏi kiếp người này? (Từ gồm có 4 chữ cái)
Câu 14: Phan Bội Châu vận động thanh niên yêu nước Việt Nam sang đâu để học tập? (Từ gồm có 7 chữ cái)
Câu 15: Tên nguời tổ chức phong trào Đông Du? (Từ gồm có 11 chữ cái)
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
14
13
15
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
Củng cố - dặn dò.
Qua bài học hôm nay, các em học được gì?
Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017
Lịch sử
Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực
Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
- Về nhà xem lại bài học.
- Chuẩn bị bài mới: “ Vượt qua tình thế hiểm nghèo”
 
Gửi ý kiến