Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Lượm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nga
Ngày gửi: 20h:06' 10-03-2018
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị nga)
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY !
Tiết 100
Lượm
Tố Hữu
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ với tác giả
2) Chuyến đi cuối cùng và sự hi sinh của Lượm
Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thuư đề thưuợng khẩn
Sợ chi hiểm nghèo ?
Ti?t 100 LU?M
Tố Hữu
I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH
II.ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
- Ra thế Lưu?m ơi !...
- Thôi rồi, Lưu?m ơi!
- Lưu?m ơi, còn không ?
Ti?t 100 LU?M
Tố Hữu
1) Hình ảnh Lượm trong buổi đầu gặp gỡ:
2) Hình ảnh Lượm trong chuyến liên lạc cuối cùng:
3) Hình ảnh Lượm còn sống mãi:
Ti?t 100 LU?M
Tố Hữu
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
Để tránh trùng lặp gây nhàm chán.
B. Thể hiện sắc thái quan hệ và tình cảm trong các tru?ng hợp khác nhau giữa tác giả và Lu?m.
C. Cả A và B đúng
Trong bài thơ, tại sao nhà thơ gọi Lu?m bằng nhiều cách khác nhau nhuư : Chú bé, cháu, Lu?m, đồng chí, chú đồng chí nhỏ ?
1) Hình ảnh Lượm trước khi hi sinh:
2) Hình ảnh Lượm trong chuyến liên lạc cuối cùng:
3) Tình cảm của tác giả:
Ti?t 100 LU?M
Tố Hữu
II.ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
III. TỔNG KẾT:
-Nhanh như cắt:
1. Chó bÐ
2. Ch¸u, Lượm
3. §ång chÝ
4. Chú đồng chí nhỏ
A
B
B. C¸ch gäi cña mét người lín víi mét em trai nhá, thÓ hiÖn th©n mËt nhưng ch­ưa ph¶i gÇn gòi l¾m
A. Coi Lượm như­ mét người ®ång chÝ, mét người b¹n ngang hµng, g¾n bã víi m×nh trong nhiÖm vô chung
C . C¸ch gäi võa th©n thiÕt, tr×u mÕn , võa tr©n träng, b×nh ®¼ng víi mét chiÕn sÜ nhá tuæi.
D. ThÓ hiÖn t×nh c¶m gÇn gòi, th©n thiÕt nh­ư người th©n, ruét thÞt trong gia ®×nh.
Em thử nối từ ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp ?
Ti?t 100 LU?M
Tố Hữu
II. TÌM HIỂU VĂN BẢN:
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Trò chơi ô chữ
Đức tính cao đẹp nhất của chú bé Lượm là gì?

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC* Tiết này:
- Häc thuéc lßng bµi th¬ Lu­îm – Tè H÷u
ViÕt ®o¹n v¨n nªu c¶m nghÜ cña em sau khi häc bµi th¬ L­uîm
* Tiết sau: - So¹n bài Cô Tô : Tìm hiểu tác giả, tác phẩm, trả lời các câu hỏi SGK.
 
Gửi ý kiến