Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Gia Vinh
Ngày gửi: 15h:29' 22-06-2008
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 731
Số lượt thích: 0 người
Trang bìa
Trang bìa:
LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI GV thực hiện: BÙI GIA VINH ktra
1: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI y = ax^2 + bx + c (P)
Cho hàm số (P) y = a latex(x^2)+ bx + c ( a latex(!=) 0 ) Câu 1. Chọn Đúng / sai : Đthị (P) là parabol có đỉnh là A) I(-b/2a;-latex(Delta)/4a) B) I(-b/2a;-latex(Delta)/2a) Trục đ.x là đường: A) x = -b/a; B) x = -b/2a Quay bề lõm lên trên nếu: A) a < 0; B) a > 0 xuống dưới nếu: A) a > 0; B) a < 0 Câu 2. Điền từ vào (....) Các bước vẽ đồ thị (P) là: 1. ............................. 2. ............................ 3.............................. 4. .............................. Câu 3. Ghép đôi để được định lý đúng *Nếu a > 0 thì hàm số (P) Nghịch biến trên ( -b/2a; +latex(oo)) Nghịch biến trên ( -latex(oo); -b/2a) *Nếu a < 0 thì hàm số (P) Đồng biến trên ( -b/2a; +latex(oo)) Đồng biến trên ( -latex(oo); -b/2a) Câu 4. a) Xác định hàm số: y = a latex(x^2)+ bx - 3 (P), biết (P) có đỉnh là I(2;1) b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được. D.A 1: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI y = ax^2 + bx +c (p)
Đáp án câu 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Toạ độ đỉnh là: A) I(-b/ 2a;-latex(Delta)/4a).
. B) I( -b / 2a; -latex(Delta)/2a)
* Trục đối xứng là: A) x = -b/a
. B) x = -b/2a.
* Quay bề lõm lên trên nếu: A) a < 0
. B) a > 0.
* Quay bề lõm xuống dưới nếu: A) a < 0 .
. B) a > 0
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz HÀM SỐ y = alatex(x^2)+ bx + c ( a latex(!=) 0 ) có: D.A 2: LUYỆN TẬP HÀM BẬC HAI
ĐÁP ÁN CÂU 2: Các bước vẽ đồ thị hàm số y = a latex(x^2)+ bx + c là: 1. Xác định toạ độ đỉnh I(-b/2a; - latex(Delta)/4a) 2. Vẽ trục đối xứng x = -b/2a 3. Lập bảng giá trị tương ứng 4. Vẽ đồ thị . a a----------------------------------------------------------- D.A3 +dthị: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI
Ghép đôi để được định lý c c ĐÁP ÁN CÂU 3.
Nếu a > 0 thì hàm số (P) nghịch biến trên:
Đồng biến trên:
Nếu a < 0 thì hàm số (P) đồng biến trên:
Nghịch biến trên:
y x D.A 4: LUYỆN TẬP HÀM BẬC HAI
a) Đ.thị (P): y = alatex(x^2)+ bx - 3 có Đỉnh I(2;1) => - b/2a = 2 <=> b = - 4a và 4a + 2b - 3 = 1 vậy ta có a = - 1 ; b = 4 K.luận:Parabol đó là: y = -latex(x^2)+ 4x - 3 b) Bảng biến thiên và đồ thị h/s trên. * TXĐ: D = R * Sự biến thiên: a = -1 < 0 ta có bảng biến thiên x -latex(oo) 2 +latex(oo) 1 y -latex(oo) - latex(oo) * Bảng giá trị tương ứng. x 0 1 2 3 4 y -3 0 1 0 -3 * Vẽ Đáp án câu 4: y x L.tập
B.T1: LUYỆN TẬP HÀM BẬC HAI
Chọn phương án đúng Parabol y = 3latex(x^2) - 2x + 1 . có đỉnh là
(A) I(-1/3; 2/3)
(B) I(-1/3; -2/3)
(C) I(1/3; -2/3)
(D) I(1/3; 2/3).
B.T2: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI
Chọn phương án đúng Chọn phương án đúng: Hàm số y = latex(x^2) - 5x +3
(A). Đồng biến trên khoảng (-latex(oo); 5/2 )
(B). Đồng biến trên khoảng ( 5/2;+latex(oo)).
(C). Nghịch biến trên khoảng ( 5/2;+latex(oo))
(D). Đồng biến trên khoảng ( 0;3 )
bt 3: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI
ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
Hàm số y = alatex(x^2)+ bx + c có đồ thị (P). * Giao điểm của (P) với trục Oy là ||điểm ( 0; c)|| * Số giao điểm của (P) với trục Ox bằng số nghiệm của phương trình: || alatex(x^2)+ bx + c = 0|| (1) - nếu phương trình (1) ||vô nghiệm ( latex(Delta) âm )|| thì (P)không cắt Ox -nếu phương trình (1) có nghiệm kép ( latex(Delta) = 0 ) ||thì (P) tiếp xúc Ox|| -nếu phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ( latex(Delta) > 0 ) là || latex(x_1) và latex(x_2) || thì (P) cắt Ox tại hai điểm phân biệt (latex(x_1); 0 ) và (latex(x_2); 0 ). B T4: LUYỆN TẬP HÀM SỐ BẬC HAI
Cho hàm số : y = 2latex(x^2)+ 3x - 5 các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số?
A) ( 0;- 5 ).
B) ( - 5;0 )
C) ( 1;0 ).
D) ( - 5/2; 0 ).
E) ( 0;- 5/2 )
G) ( 0; 1 )
T.KẾT
1:
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! @ KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! @ KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt ! KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VUI, KHỎE, HẠNH PHÚC ! Chúc các em học tốt !
No_avatar
 

Kính gửi các bác ban quản trị, em may mắn có tên trong danh sách thành viên được thưởng phần mềm Violet 1.5 mà chờ mãi chưa nhận được.

Bà con nào biết phải làm như thế nào thì nhận được quà chỉ dùm tôi với.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓