Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Mạch dao động

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: khong biet
Người gửi: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày gửi: 14h:02' 25-09-2008
Dung lượng: 286.0 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
LỚP 12 THPT
MẠCH DAO ĐỘNG & DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
I/ Söï bieán thieân ñieän tích trong maïch dao ñoäng .
Maïch dao ñoäng .
Hoaït ñoäng cuûa maïch .
Sô ñoà höôùng daãn thieát laäp bieåu thöùc töùc thôøi cuûa ñieän tích trong maïch .
Khoûa saùt söï bieán thieân ñieän tích cuûa maïch .
So saùnh dñ cô hoïc vaø dñ ñieän töø.
II/ Naêng löôïng dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng LC .
Khaûo saùt naêng löôïng dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng .
Keát luaän .
III/ Bài tập áp dụng .
I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :
1/Mạch dao động :
Gồm cuộn dây có độ tự cảm L ( r = 0 ) nối với tụ điện có điện dung C tạo thành mạch kín .
I/ Söï bieán thieân ñieän tích trong maïch dao ñoäng :

2/ Hoạt động của mạch :
Sau khi tụ đã tích điện thì phóng điện , q là điện tích phóng qua mạch tạo thành dòng điện i . Vì cuộn dây có độ tự cảm nên dòng điện qua mạch tăng và giảm từ từ , tụ điện cũng phóng điện và tích điện từ từ .
I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

2/ Hoạt động của mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

3/ Sơ đồ hướng dẫn cách thiết lập biểu thức tức thời của điện tích trong mạch :

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

4/ Khảo sát sự biến thiên điện tích trong mạch :
DAO ĐỘNG CƠ HỌC
x" = - x
?x = A.sin( t + )
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
q" = - q
?q = Q.sin( t+ )

I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

4/ Khảo sát sự biến thiên điện tích trong mạch :
Giả sử ở thời điểm t , điện tích của tụ điện là q và tụ đang phóng điện .
Cường độ tức thời của dòng điện qua cuộn cảm:
i = dq/dt = q`
Dòng điện biến thiên tạo ra trong cuộn cảm một suất điện động tức thời : e = - Li` = - Lq" .
Cuộn dây coi như máy thu điện : u = Ri + e = e ( Vì R = 0 )
Mặt khác : u = q / C ? q / C = - Lq"
Hay : Đặt :
Phương trình trên có nghiệm là :
3/ Kết luận : Điện tích của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hoà với tần số góc
I/ Sự biến thiên điện tích trong mạch dao động :

5/ So sánh dao động cơ học & dao động điện từ :
DAO ĐỘNG CƠ HỌC
x
v

Et
K
m
Hệ số ma sát K
Lực ma sát Fms
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ
q
i
WB
WE
1 / C
L
Điện trở R
Nhiệt lượng Q
II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C :
1/ Khảo sát năng lượng điện từ trong mạch dao động :
Giả sử ở thời điểm t điện tích của tụ điện là :
Dòng điện tức thời qua cuộn dây thuần cảm :

Năng lượng điện trường tức thời của mạch :

Năng lượng từ trường tức thời của mạch :

Thay :

II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C :
1/ Khảo sát năng lượng điện từ trong mạch dao động :
Suy ra năng lượng từ trường :

Năng lượng điện từ của mạch :


CHÚ Ý:

II/ Năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động L-C :

2/ Kết luận :
1) Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm

2 ) Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung
3 )Năng lượng của mạch dao động được bảo toàn . Tại mọi thời điểm tổng năng lượng điện trường và từ trường là không đổi

4 ) Dao động của mạch dao động có những tính chất như trên gọi là dao động điện từ. Tần số ? = là tần số dao động riêng của mạch. Dao động điện từ của mạch dao động là một dao động tự do.
III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức :
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 15000 pF và một cuộn cảm L = 5microH ,điện trở không đáng kể . Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là Uo = 1,2 V .
Câu 1/ Tính tần số dao động điện từ trong mạch ?
Câu 2/ Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch ?

III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức :
BÀI GIẢI CÂU 1
Tần số dao động điện từ trong mạch :


Suy ra :
III/ Bài tập áp dụng củng cố kiến thức :
BÀI GIẢI CÂU 2
Cường độ dòng điện trong mạch :Trong quá trình thiết kế , mặc dù đã hết sức cố gắng ,tuy nhiên do kiến thức hạn hẹp nên bài giảng chắc chắn có rất nhiều thiếu sót . Kính mong Thầy xem xét và hướng dẫn thêm
Xin chân thành cảm ơn .
Chân thành cảm ơn nhiệt tình của Thầy và các bạn theo dõi bài giảng này .
 
Gửi ý kiến