Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn San
Ngày gửi: 22h:40' 21-11-2015
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÍ 6
Trọng lượng riêng của một chất là gì? Công thức tính trọng lượng riêng? Đơn vị từng đại lượng.
d = P / V
Trong đó: P : trọng lượng của vật (N)
D : trọng lượng riêng (N/m3)
V : thể tích của vật
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Trọng lượng riêng của một chất được đo bằng trọng lượng của một mét khối chất ấy
Một ống bê tông nặng bị lăn xuống mương
Có thể đưa ống lên bằng những cách nào và dùng những dụng cụ nào để cho đỡ vất vả ?
Bài 13
MÁY CƠ ĐƠN GIẢN
- Nếu chỉ dùng dây liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được không?
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
Đặt vấn đề
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
Đặt vấn đề
2) Thí nghiệm
- Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng 13.1
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
- Kéo vật lên từ từ , đo lực kéo và ghi kết quả vào bảng 13.1
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
Bảng 13.1. Kết quả thí nghiệm
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
C1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên so với trọng lượng của vật?
Lực kéo bằng với trọng lượng của vật.
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
- lớn hơn
- nhỏ hơn
- ít nhất bằng
Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ………………… trọng lượng của vật.
ít nhất bằng
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
3) Rút ra kết luận
A . F < 20N B . F = 20N
C . 20N < F < 200N D . F = 200N
? Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20 kg từ dưới giếng lên , người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
C3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này?
- Phải cần nhiều người hợp sức do cần phải tạo ra lực đủ lớn.
- Tư thế đứng không thuận lợi, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng cơ thể.
I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
Trong thực tế các em thấy người ta dùng những dụng cụ nào để di chuyển hoặc nâng các vật nặng lên cao một cách dễ dàng?
Nâng ống bằng đòn bẩy
Nâng ống bằng mặt phẳng nghiêng
Nâng ống bằng ròng rọc
Có ba loại máy cơ đơn giản thường dùng là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
II. Các máy cơ đơn giản
Mặt phẳng nghiêng được sử dụng trong thực tế:chẳng hạn như tấm ván đặt nghiêng so với mặt nằm ngang, dốc, cầu thang…
II. Các máy cơ đơn giản
Đòn bẩy được ứng dụng trong các vật dụng và thiết bị, chẳng hạn như búa nhổ đinh, kéo cắt giấy, xà beng…
II. Các máy cơ đơn giản
Ròng rọc có trong các thiết bị, như máy tời công trình xây dựng, ròng rọc kéo gầu nước giếng, hệ thống ròng rọc ở đầu các cần cẩu…
II. Các máy cơ đơn giản
C4: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc ……………. hơn (nhanh, dễ dàng)
b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là ……………………….. (palăng/ máy cơ đơn giản)
dễ dàng
máy cơ đơn giản
II. Các máy cơ đơn giản
C5: Nếu khối lượng của ống bê tông là 200 kg và lực kéo của mỗi người trong hình 13.2 là 400N thì những người này có kéo được ống bê tông lên hay không? Vì sao?
Hình 13.2
Trọng lượng của ống bê tông là:
P = 10m = 10 x 200 = 2000 (N)
- Lực kéo của 4 người là:
Fk = 4 x 400 = 1600 (N)
- Vì Fk < P nên 4 người này không kéo được ống bê tông lên.
C6: Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống.
2
Khi kéo một vật theo phương thẳng đứng cần phải dùng một lực như thế nào?
A . Lớn hơn trọng lượng của vật
B . Nhỏ hơn trọng lượng của vật
C . Lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật
D . Nhỏ hơn trọng hoặc bằng trọng lượng của vật
Củng cố
2) Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?
A. Cái búa nhổ đinh
B. Cái bấm móng tay
C. Cái thước dây
D. Cái kìm
Kéo vật lên theo phương thẳng đứng
Nâng ống bằng đòn bẩy
Nâng ống bằng mặt phẳng nghiêng
Nâng ống bằng ròng rọc
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài
- Làm các bài tập 13.3, 13.5, 13.8, 13.9, 13.10 trong SBT
- Đọc trước bài mặt phẳng nghiêng.
 
Gửi ý kiến