Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 08h:59' 01-05-2019
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 713
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Mở rộng vốn từ
Lạc quan – Yêu đời.
( Tuần 34)


Luyện từ và câu - Lớp 4B
Kiểm tra bài cũ
THÊM TRẠNG NGỮ
CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU
* Nội dung cần nhớ khi thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu là gì?
* Ñaët 1 caâu coù traïng ngöõ chæ muïc ñích
3/ Theâm chuû ngöõ,vò ngöõ vaøo choã troáng ñeå caâu ñoù coù caùc caâu hoaøn chænh:

a/ Ñeå maøi cho raêng moøn ñi,………………
b/ Ñeå tìm thöùc aên,…………………………
Bài mới
MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN - YÊU ĐỜI
Họat động 1 :
Mở rộng vốn từ
1/ Sau đây là một số từ phức chứa tiếng VUI:vui chơi, vui lòng, góp vui,vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ, vui vui. Hãy xếp các từ ấy vào bốn nhóm sau:
a/Từ chỉ hoạt động. M: vui chơi
b/ Từ chỉ cảm giác. M: vui thích
c/ Từ chỉ tính tình. M: vui tính
d/ Từ vừa chỉ tính tình
vừa chỉ cảm giác. M: vui vẻ
a/ Töø chæ hoaït ñoäng

b/ Töø chæ caûm giaùc .

c/ Töø chæ tính tình.

d/Töø vöøa chæ tính tình
vöøa chæ caûm giaùc
*Vui chơi, góp vui, mua vui
*Vui thích, vui mừng,vui sướng,vui lòng,vui thú, vui vui.
*Vui tính, vui nhộn, vui tươi

*Vui vẻ
Hoạt động 2:
Luyện tập
Từ mỗi nhóm từ trên,chọn ra một từ và đặt câu với từ đó.
M: T? s? k? cho cc b?n 1 cu chuy?n vui.
M: Cöôøi khanh khaùch
* Em beù thích chí , cöôøi khanh khaùch.
M: Cười rúc rích
* Mấy bạn cười rúc rích ,có vẻ thú vị lắm .
Thi tìm các từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ đó
Hoạt động 3:
Củng cố
Dặn dò:
Chuẩn bị:
Ôn thi cuối kì II
Chúc các em ôn tập tốt !
 
Gửi ý kiến