Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:58' 12-11-2016
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀ RÂU
Tiết 11: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong gia đình
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LỚP 2
Người thực hiện : NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu

KIỂM TRA BÀI CŨ


.
Từ ngữ chỉ gia đình, họ hàng
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016
Luyện từ và câu
Chim ri l dỡ sỏo s?u
Sỏo s?u l c?u sỏo den
Sỏo den l em tu hỳ
Tu hỳ l chỳ b? cỏc
B? cỏc l bỏc chim ri
Chim ri l dỡ sỏo s?u
Bài 1: Tìm các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì?
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
241
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
0:9
0:8
0:7
0:6
0:5
0:4
0:3
0:2
0:1
Thảo luận nhóm
0:0
Bài 1/ 90: Tìm các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì ?
Bát
thìa
Chảo
Cốc
chén
đĩa
ghế tựa
Kiềng
thớt
dao
thang
Cái giá
Bàn
làm việc
Bàn
Học sinh
đĩa
Chổi
Nồi
đàn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Bát: Đựng thức ăn
Thìa: Xúc thức ăn
Đĩa: Đựng thức ăn
Ghế: để ngồi
Kiềng : để bắt bếp
Bàn học sinh: để học tập
Cái thang: để trèo cao
Chảo: chiên, xào thức ăn
Ly: đựng nước uống
Chén: uống trà
Bàn làm việc: làm viêc
Chổi: Quét nhà
Cái giá: để treo mũ, áo
Cái nồi: nấu thức ăn
Con dao: để thái
Thớt: Thái thịt, rau
Cây đàn: chơi nhạc
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
T? ng? v? d? dựng v cụng vi?c trong gia dỡnh.
Trò chơi: Nhìn đồ vật nêu tác dụng
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Thùng đựng
rác ®Ó ®ùng
r¸c.
Cái gì đây ?
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Cái xô ®Ó
®ùng nước
Đây là cái gì ?
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Quạt điện để quạt mát.
Đồ vật gì đây ?
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Cái gì đây?
Chổi lau dùng
Để lau nhà
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Cái gì đây?
Máy giặt dựng d? gi?t qu?n ỏo
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà.
Những từ bát, thìa chảo, tách, đĩa, bàn, ghế, kiền, thớt, thang, chổi, nồi, cây đàn…. Là những từ chỉ đồ dùng trong gia đình. Mỗi đồ dùng có độ bền và công dụng riêng chúng ta cần phải sử cẩn thận để sử dụng được bền lâu hơn.
Thỏ thẻ
Hôm nào ông có khách
Để cháu đun nước cho
Nhưng cái siêu nó to
Cháu nhờ ông xách nhé
Cháu ra sân rút rạ
Ông phải ôm vào cơ
Ngọn lửa nó bùng to
Cháu nhờ ông dập bớt
Khói nó chui ra bếp
Ông thổi hết khói đi
Ông cười xoà : “Thế thì
Lấy ai ngồi tiếp khách ?
Hoàng Tá
Bài tập 2: Tìm caùc töø ngöõ chæ nhöõng vieäc maø baïn nhoû trong baøi thô
döôùi ñaây muoán laøm giuùp oâng vaø nhôø oâng laøm giuùp:
Thỏ thẻ
Hôm nào ông có khách
Để cháu đun nước cho
Nhưng cái siêu nó to
Cháu nhờ ông xách nhé
Cháu ra sân rút rạ
Ông phải ôm vào cơ
Ngọn lửa nó bùng to
Cháu nhờ ông dập bớt
Khói nó chui ra bếp
Ông thổi hết khói đi
Ông cười xoà: "Thế thì
Lấy ai ngồi tiếp khách?"
Hoàng Tá
Thỏ thẻ
Hoâm naøo oâng coù khaùch
Ñeå chaùu ñun nöôùc cho
Nhöng caùi sieâu noù to
Chaùu nhôø oâng xaùch nheù
Chaùu ra saân ruùt raï
OÂng phaûi oâm vaøo cô
Ngoïn löûa noù buøng to
Chaùu nhôø oâng daäp bôùt
Khoùi noù chui ra beáp
OÂng thoåi heát khoùi ñi
OÂng cöôøi xoaø: “Theá thì
Laáy ai ngoài tieáp khaùch?”
Hoaøng Taù
Bài tập 2: Tìm caùc töø ngöõ chæ nhöõng vieäc maø baïn nhoû trong baøi thô döôùi ñaây muoán laøm giuùp oâng vaø nhôø oâng laøm giuùp:
rút rạ
ôm
dập
thổi
1
2
3
4
5
6
đun nước
xách
siêu nước
rạ
lửa
khói
Những từ: Đun nước, ôm ra, xách siêu nước, rút rạ, dập lửa, thổi khói là những từ chỉ công việc trong gia đình
Bạn nhỏ trong bài thơ có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu?
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong gia đình.
Em đã làm những việc gì để giúp đỡ gia đình?
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
TRÒ CHƠI : Ai tinh mắt nhất
T? ng? v? d? dựng v cụng vi?c trong nh.
Bế em
Nhặt rau
Quét
nhà
Cho gà ăn
Tưới cây
7
Lau nhà
TRÒ CHƠI
Ai tinh mắt nhất
Bế em
Nhặt rau
Quét
nhà
Cho gà ăn
Tưới cây
7
Lau nhà
Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2015
Luyện từ và câu
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Tìm thêm những từ chỉ đồ dùng và các việc làm trong nhà.
T? ng? v? d? dựng v cụng vi?c trong nh.

Thân ái chào các em
Kính chúc các thầy, cô mạnh khỏe
 
Gửi ý kiến