Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Luyện từ và câu 2 >


Tuần 1. Từ và câu (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ chỉ sự vật. MRVT: ngày, tháng, năm (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng học tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. MRVT: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. MRVT: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy. (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. MRVT: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. MRVT: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Từ trái nghĩa. MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (12 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0