Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Luyện từ và câu 2 >


Tuần 1. Từ và câu (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏi (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ chỉ sự vật. MRVT: ngày, tháng, năm (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì? (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng học tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy (312 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. MRVT: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. MRVT: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. MRVT: Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy. (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Từ ngữ về công việc gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì? Dấu chấm, dấu chấm hỏi (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: Từ ngữ về vật nuôi (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. MRVT: Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. MRVT: Từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. MRVT: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. MRVT: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao? (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? Dấu chấm, dấu phẩy (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. MRVT: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì? (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Từ trái nghĩa. MRVT: Từ ngữ chỉ nghề nghiệp (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (12 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Slide0