Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Music and Arts. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kiều Trang
Ngày gửi: 20h:51' 11-11-2022
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 236
Số lượt thích: 0 người
Thong Nhat secondary School
Class: 7C

Guitar
Violin

150.000
200.000dong
dong

The guitar is different from the violin
The guitar is as expensive as the violin
The guitar is not as expensive as the violin

The price of the guitar is like the price of the violin

200.000 dong

Uni 4
t

MUSIC AND
ARTS
LESSON 3: A CLOSER LOOK 2

Grammar: Comparisons: like, different from, (not) as … as

Uni
t

HOBBIES

Comparisons

1. The guitar is as expensive as the violin
=> S +tobe + as + adj + as + N/Nphr

to show that two things are similar

2. The guitar is not as expensive as the violin
=> S +tobe + not as + adj + as + N/Nphr
to show that something is 'more' or 'less' than something else.

Comparisons

3. The price of guitar is like the price of violin
=> S +tobe + like + N/ Nphr
to show that something similar to something else.
4. The guitar is different from the violin
=> S +tobe + different from+ N/ Nphr
to show that two or more things are not similar

PRESENTATION
COMPARISONS

(not) as + adj +
as

(to) be like

(to) be different
from

PRACTICE

1 Write like, as, or different in the gaps.
as
1. This camera is not as expensive ________ I thought at first.
like
2. Her room is lovely. It is ________ a princess's room.
different
3. You like folk songs; I like pop music. Your taste is __________ from
mine.

as

different
4. My dad is not always as busy ________ my mum.
5. Some of us think that Spiderman 2 is not too __________ from

PRACTICE

2

Finish the second sentence in each pair, using like, as … as, or
different from.

1. Rock is very exciting. It is not like country music.
 Rock is very ________________
different from country music.
2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also
wrote many good songs for children.

like
 Composer Hoang Long, ___________
Pham Tuyen, wrote many good songs for children.
3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works
of art too.

as
 The Vatican Museum 's works of arts are __________
excellent _________
the Louvre
as
Museum's works of art.

PRACTICE

2

Finish the second sentence in each pair, using like, as … as, or
different from.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big city may not be.

different froma vacation in a big city
 A vacation on the beach is ______________
5. City life is busy, but country life is peaceful.

as
as
 City life is not ____________
peaceful ___________
country life.

PRACTICE

3

Compare the two museums: History and Science, using like, as … as, or
different from.
Science museum
History Science
1. modern
**
***
2. friendly
3.
interesting

***
***

***
**

4. expensive
**
**
Ex: History is not as modern as Science
History museum

PRACTICE

4

Rewrite the sentences, using the words given at the beginning.

1. I think action films are more interesting than comedies.
 I think comedies are not ________________________________.
as interesting as action films
2. Our maths homework is more difficult than out history homework.
as difficult as our maths homework
 Our history homework is not ______________________________.
3. This year's music contest is different from last year's.
like last year's
 This year's music contest is not ______________________________.
4. The characters in the film are not the same as the ones in the play.
 The characters in the film are ________________________________.
different from the ones in the play
5. This picture is brighter than that picture.
as bright as this one
 That picture is not ________________________________.

PRODUCTION

5

Look at the two pictures and compare them, using like, as … as, or
different from.

Ex: Picture A is not like / different from picture A
Ex: Picture A is not as big as from picture A

CONSOLIDATION

1

WRAP-UP

Grammar: Comparisons: like, different from, (not) as … as

CONSOLIDATION

2

HOMEWORK

 Learn by hart all the structures of comparison.
 Do exercises in the workbook.
 Prepare Communication lesson

Website: sachmem.vn
Fanpage: facebook.com/sachmem.vn/
 
Gửi ý kiến