Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Cao Hoàng Nhựt
Ngày gửi: 15h:27' 19-02-2022
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 0 người
1
4
2
5
3
6
1
laptop
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
What is this?
2
Smartphone
What is this?
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
Mp3 player
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
What is this?
4
recorder
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
What is this?
5
calculator
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
What is this?
6
tablet
End
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
What is this?
(Personal) Electronic Devices
Unit 8:
New ways to learn
Lesson 1 : Getting started
Learning with
personal electronic devices
access /`ækses/:
(n) lối vào, đường vào
(v) truy cập
material /mə`tiəriəl/:
assignment /əˈsaɪn.mənt/:
digital pen /ˈdɪdʒ.ɪ.təl pen/:
look-up /lʊk ʌp/:
* Vocabulary:
(n) tài liệu, vật liệu
(n) nhiệm vụ, bài tập
(n) bút cảm ứng
(v) tìm kiếm, tra cứu
Look at the picture and answer some questions:
Task 1: Listen and read
- You are going to listen to a conversation between Hung, Phong and Lam. Now listen and read.
Task 1 : Listen and read
Task 2: Read the conversation again


16
Task 3: Work in group. Find the adjectives which describe the devices used as learning tools and discuss each word’s meaning.
personal   
electronic  
modern   
excellent
useful   
mobile   
digital
perfect
great
1.Personal
2.Electronic
3.Modern
4.Excellent
5.Useful
6.Mobile
7.Digital
8.Perfect
a. exceptionally good
b. able to be moved easily
c. your own

d. of or relating to the present time or recent times
e. being of practical use
f. being complete and without weaknesses

g. having many small parts that control and direct a small electric current
h. showing information by using figures
c
g
d
a
e
b
h
f
9.Great
i. superior in quality or
egree
i
2/19/2022
19
1. What personal electronic devices are the speakers talking about?
=> They are talking about smartphones, laptops and tablet computers.
2/19/2022
20
2. What have these devices changed?
=> They have changed the way we learn.
2/19/2022
21
3. How do students use their smartphones for other things besides calls?
=> They use them to take photos or record their work, which can be shared later with class.
2/19/2022
22
4. Why are laptops excellent learning tools?
=> Because they can be used to store information, take notes, write essays and do calculations.
2/19/2022
23
5. What does Phong do on his laptop?
=> He does his assignments, projects and studies English.
homework
Learn by heart all the vocabulary.
- Prepare for the next lesson.
 
Gửi ý kiến