Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Nghề bài 3 làm việc với tệp và thư mục

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Phước Đông
Ngày gửi: 23h:27' 21-10-2021
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
I - Tổ chức thông tin trong máy tính
Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.
ẹeồ quaỷn lớ caực teọp ủửụùc deó daứng, heọ ủieu haứnh toồ chửực lửu trửừ teọp trong caực thử muùc. Moói ủúa coự moọt thử muùc taùo tửù ủoọng goùi laứ thử muùc goỏc.
BÀI 3 - LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
Thư mục gốc
Trong mỗi thư mục, có thể tạo những thư mục khác gọi là thư mục con.
Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con.
? Trong moọt thử muùc khoõng chửựa caực teọp cuứng teõn vaứ caực thử muùc con cuứng teõn.
SƠ ĐỒ DẠNG CÂY CÁC TỆP VÀ THƯ MỤC
? Thử muùc chửựa thử muùc con ủửụùc goùi laứ thử muùc meù.
? Teõn thử muùc ủửụùc ủaởt theo quy caựch ủaởt phan teõn cuỷa teọp.
CÁC THAO TÁC QUẢN LÍ TỆP THƯỜNG DÙNG
Tạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/thư mục, xem nội dung tệp, tìm kiếm tệp/thư mục ...
II - LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC
ẹeồ choùn moọt ủoỏi tửụùng: Nhaựy chuoọt ụỷ ủoỏi tửụùng ủoự
ẹeồ loaùi boỷ keỏt quaỷ choùn: Nhaựy chuoọt beõn ngoaứi ủoỏi tửụùng ủoự
1. Chọn đối tượng
ẹeồ choùn ủong thụứi nhieu ủoỏi tửụùng lieõn tieỏp nhau: Nhaựy vaứo ủoỏi tửụùng ủau tieõn, Nhaỏn giửừ shift vaứ nhaựy chuoọt vaứo ủoỏi tửụùng cuoỏi cuứng.
ẹeồ choùn ủong thụứi nhieu ủoỏi tửụùng khoõng lieõn tieõp nhau: Nhaỏn giửừ ctrl vaứ nhaựy chuoọt vaứo tửứng ủoỏi tửụùng can choùn.
2. Xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa-File explorer
Khởi động File Explorer
Có mấy cách?
Cách 1: Window + E
Cách 2: Nháy đúp vào This PC
Cách 3: Nháy đúp vào File Explorer
Phần bên phải thể hiện nội dung của thư mục được chọn bên trái.
Ngăn bên trái cho biết cấu trúc cây các ổ đĩa và thư mục.
3. Xem nội dung thư mục
Nháy chuột ở biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột tại biểu tượng hoặc tên của thư mục ở ngăn bên phải cửa sổ để xem nội dung thư mục
4. Tạo thư mục mới
- Mụỷ thử muùc ta seừ taùo thử muùc con mụựi.
- Home / New / Folder . Moọt thử muùc mụựi xuaỏt hieọn vụựi teõn taùm thụứi laứ New Folder
Goừ teõn cho thử muùc mụựi taùo vaứ nhaỏn phớm Enter
5. Đổi tên tệp hoặc thư mục
Choùn teõn teọp hoaởc thử muùc muoỏn ủoồi teõn
Home / Organize/ Rename
Goừ teõn mụựi roi aỏn enter
6. Sao chép tệp hoặc thư mục
Choùn teọp hoaởc thử muùc can sao cheựp
Home / Clipboard / Copy
Mụỷ thử muùc nụi muoỏn ủaởt baỷn sao vaứ nhaựy Home / Clipboard / Paste
7. Di chuyển tệp và thư mục
Choùn teọp hoaởc thử muùc can di chuyeồn
Home / Clipboard / Cut hoaởc nhaựy nuựt leõnh Cut treõn Ribbon
Mụỷ thử muùc hoaởc ủúa nụi ta muoỏn ủaởt baỷn sao vaứ nhaựy Home / Clipboard / Paste hoaởc nuựt leọnh Paste treõn Ribbon
8. Xoá tệp hoặc thư mục
Chọn tệp hoặc thư mục muốn xoá
Nháy Home / Organize / Delete
Windows hiển thị hộp thoại khẳng định thao tác xoá. Nhấn Yes để xoá, ngược lại nháy No
9. Khôi phục hoặc xoá hẳn các tệp và thư mục đã bị xoá
Nháy đúp biểu tượng Recycle bin
Chọn đối tượng muốn khôi phục hoặc xoá hẳn
File / Restore (khôi phục) hoặc File / Delete (xoá)
Để làm sạch sọt rác: File / Empty Recycle bin
Khôi phục toàn bộ: Restore all items:
III- sử dụng nút phải chuột
Khi sử dụng nút phải chuột để nháy lên các đối tượng khác nhau trong windows, một bảng chọn tắt chứa nhiều lệnh sẽ xuất hiện
IV - Thực hành
1. Nội dung thực hành
Xem tổ chức thông tin trong máy
Thực hiện các thao tác với tệp và thư mục
 
Gửi ý kiến