Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ngọc duyên
Ngày gửi: 10h:13' 04-12-2021
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Anh
Phú
Giàu
Công
Nam
P.Anh
Hoài
Thịnh
Khang
Huy
Quyên
Mai
Luân


Triết

Lam
Trâm
Hiếu
Anh Thư
Minh
Ngọc
Dung
Tài
Thơ
Tân
Huỳnh
M. Thư
Hậu
Phúc
Kiểm tra bài cũ
1. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Toản.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn.
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
Hết giờ
1
2
3
4
5
Anh
Phú
Tân
Công
Nam
P.Anh
Hoài
Thịnh
Khang
Huy
Quyên
Mai
Giàu


Triết

Lam
Trâm
Hiếu
Anh Thư
Phúc
Ngọc
Dung
Tài
Thơ
Luân
Hậu
M. Thư
Huỳnh
Minh
2. Chức quan nào của nhà Trần trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê điều:
Khuyến nông sứ
Đồn điền sứ
Hà đê sứ
Đại sứ
Hết giờ
1
2
3
4
5
Thứ nam, ngày tháng năm 202
Mơn: Lịch sử
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Thứ nam, ngày tháng năm 202
Mơn: Lịch sử
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
1. Tìm hiểu về sông ngòi
Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là nghề gì ?
- Dưới thời Trần, nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.
Đọc SGK/39: Từ Thời Trần…của ông cha ta và trả lời câu hỏi sau: (Làm việc cá nhân)
Hãy chỉ trên lược đồ và nêu tên một số con sông ?
Sông Hồng
Sông Cầu
Sông Mã
Sông Hồng
Sông Đà
Sông Cả
Sông ngòi ở nước ta như thế nào?
Sông ngòi ở nước ta chằng chịt.
Môn: Lòch söû
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Sông ngòi tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân ?
- Thuận lợi: Sông ngòi chằng chịt là nguồn cung cấp nước cho việc cấy trồng.
- Khó khăn: Sông ngòi chằng chịt thường xuyên tạo ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến mùa màng, sản xuất và d?i sống của nhân dân.
1. Tìm hiểu về sông ngòi
Nhóm 2 (3 phút)
Môn: Lòch söû
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
1. Tìm hiểu về sông ngòi
Kết luận: Soâng ngoøi cung caáp nöôùc cho vieäc caáy troàng vaø cuõng thöôøng xuyeân gaây ra luõ luït laøm aûnh höôûng ñeán muøa maøng ,saûn xuaát vaø cuoäc soáng cuûa nhaân daân .
.
PHIẾU BÀI TẬP
Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.
Nhà Trần đã có những biện pháp gì để tổ ch?c việc đắp đê chống lũ lụt?
Lập ch?c quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê.
Lập chức quan Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang
Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê .
Hằng năm, con trai từ 18 tuổi trở lên phải dành một số ngày tham gia việc đắp đê.
Các vua Trần cũng có khi tự mình trông coi việc đắp đê .

Mơn: Lịch sử
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt .
x
x
x
x
Làm cá nhân (2 phút)
2. Nhà Trần tổ chức đắp đê chống lũ lụt .
Môn: Lòch söû
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Kết luận: Dưới thời Trần, công việc đắp đê chống lũ lụt rất được coi trọng.
3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần.

Mơn: Lịch sử
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Đọc SGK/39 từ: Đến thời Trần…nông nghiệp phát triển.
Câu 1: Nhaø Traàn ñaõ thu ñöôïc keát quaû nhö theá naøo trong coâng cuoäc ñaép ñeâ?
Câu 2: Heä thoáng ñeâ ñieàu ñaõ giuùp gì cho saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân ta?
Thảo luận nhóm 4
( 3 phút)
Môn: Lòch söû
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần.
- Hệ thống đê điều được hình thành dọc theo những con sông chính.
- Góp phần làm cho nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân thêm ấm no, thiên ta lụt lội giảm rất nhiều

Địa phương em có con sông hay là con kênh gì?
Môn: Lòch söû
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Muốn hạn chế lũ lụt xảy ra chúng ta phải làm gì?
4. Liên hệ địa phương
Nhóm 2 (2 phút)
Bài: Nhà Trần và việc đắp đê
Bài học:
Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt. Nhờ vậy nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.


Hết giờ
1
2
3
4
5


Hết giờ
1
2
3
4
5
CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến