Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Lịch sử 4 >


Bài 1. Nước Văn Lang (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nước Âu Lạc (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) (299 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (355 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Ôn tập (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (461 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long (382 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Chùa thời Lý (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077) (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nhà Trần thành lập (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Ôn tập (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (172 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Kinh thành Huế (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0