Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Lịch sử 4 >


Bài 1. Nước Văn Lang (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nước Âu Lạc (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Ôn tập (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Chùa thời Lý (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077) (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nhà Trần thành lập (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Ôn tập (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Kinh thành Huế (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tổng kết (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0