Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 23. Nhớ-viết: Cao Bằng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Thị Thơm
Ngày gửi: 21h:21' 29-01-2018
Dung lượng: 795.0 KB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
CHÍNH TẢ
(Nhớ - viết)
Cao Bằng
Cao Bằng
Sau khi qua Đèo Gió Ta lại vượt Đèo Giàng Lại vượt ®èo Cao Bắc Thì ta tới Cao Bằng.
Cao Bằng, rõ thật cao! Rồi dần bằng bằng xuống Đầu tiên là mận ngọt Đón môi ta dịu dàng.
Rồi đến chị rất thương. Rồi đến em rất thảo Ông lành như hạt gạo Bà hiền như suối trong.
Còn núi non Cao Bằng
Đo làm sao cho hết
Như lòng yêu đất nước
Sâu sắc người Cao Bằng.
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Luyện viết đúng
Đèo Gió
Đèo Giàng
Đèo Cao Bắc
mận ngọt
dịu dàng.
lành
suối trong
núi non
lòng
Sâu sắc
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Bài Tập 2
Tìm tên riêng thích hợp vào chỗ chấm:
a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù ……… Là chị ………
b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch ………… là anh ………….
C) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu ……… mưu sát Mắc
Na – ma – ra là anh ……………
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Bài Tập 2
Tìm tên riêng thích hợp
a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo Là chị Võ Thị Sáu.
b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn.
C) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc
Na – ma – ra là anh Nguyễn Văn trỗi.
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Bài 3
Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ :
Viết sai:
Hai ngàn
Ngã ba
Pù mo
Pù xai
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Bài 3
Viết sai:
Hai ngàn
Ngã ba
Pù mo
Pù xai
Viết lại cho đúng:
- Hai Ngàn
- Ngã Ba
- Pù Mo
- Pù Xai
Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Chính tả (Nghe- viết)
Cao Bằng
Mỗi ngày đến trường
là một ngày vui
 
Gửi ý kiến