Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: võ tùng vel
Ngày gửi: 13h:25' 09-04-2019
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TiỂU HỌC THẠNH PHÚ 3
Chào mừng các em thân yêu!
MÔN CHÍNH TẢ
Giáo viên: PHẠM KIM TEN
Kiểm tra bài cũ
1. Em hãy viết họ tên một bạn trong lớp hoặc tên tỉnh, thành phố mà em biết?
2. Em hãy nêu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam?
Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
Chính tả (Nhớ - Viết)
Đất nước
Nước chúng ta,
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.
Đất nước
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Nguyễn Đình Thi
?. Nội dung chính của 3 khổ cuối bài thơ “Đất nước” của tác giả Nguyễn Đình Thi là gì?
Thể hiện niềm vui, niềm tự hào về một đất nước tự do.


Nước chúng ta,
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.


Đất nước
Đọc thầm 3 đoạn thơ sau và tìm những từ ngữ dễ viết sai chính tả.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Nguyễn Đình Thi
bát ngát
biếc
phấp phới
Luyện viết từ khó
bác ngác
biết
phấc phới
khác
2. Cách trình bày bài thơ thể tự do:
- Đầu dòng thơ thẳng theo hàng dọc.
- Hết một khổ cách ra một dòng.
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Nước chúng ta,
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.Đất nước
Nguyễn Đình Thi
Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa.

Nước chúng ta,
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về.

Nguyễn Đình Thi

Đất nước
Mở sgk
Tự kiểm traPHẠM NGỌC THẠCH
(1909 – 1968)
2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó.
Gắn bó với miền Nam
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch quê ở Quảng Nam, nhưng cả cuộc đời ông gắn bó với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp công xây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, thành lập Đoàn Thanh niên Tiền phong Nam Bộ. Cách mạng thành công, ông phụ trách công tác ngoại giao của Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ và làm Bí thư Thanh niên Tiền Phong, rồi trở thành Chủ tịch ủy ban Kháng chiến - Hành chính khu Sài Gòn - Gia Định. Hòa bình lập lại, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông đã 4 lần đi bộ từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc để chỉ đạo công tác y tế chiến trường, rồi lặng lẽ qua đời ngày 7-11-1968 vì sốt rét trong một ngôi nhà tranh giữa chiến khu miền Đông Nam Bộ.
Sinh thời, ông được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM
2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm từ đó.
Tìm
huân chương
danh hiệu
giải thưởng
Nhận xét về cách viết các cụm từ đó.
Ñoïc sgk/109 thaûo luaän nhoùm 4 trong thôøi gian 3 phuùt vaø hoaøn thaønh baûng sau:
Huaân chöông Khaùng chieán
Huaân chöông Lao ñoäng
Anh huøng Lao ñoäng
Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh
Chöõ caùi ñaàu cuûa moãi boä phaän taïo
thaønh caùc teân naøy ñeàu ñöôïc vieát hoa.

H
/ K
H
/ L
A
/ L
G
/ Hồ Chí Minh
Huaân chöông khaùng chieán
Huaân chöông lao ñoäng
Anh huøng lao ñoäng
Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh
Chỉ huân chương : Huân chương kháng chiến
Chỉ danh hiệu : Anh hùng lao động

Chỉ giải thưởng : Giải thưởng Hồ Chí Minh
? Em có nhận xét gì về cách viết tên các huân chương, danh hiệu giải thưởng ở trên?
Tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó.
3. Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng :
Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH
HUYỆN CẦN GIỜ
3. Viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng :
Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH
Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Em có nhận xét gì về cách viết tên danh hiệu ở trên?
Tên các danh hiệu được viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó.
Ghi nhớ:
- Khi viết tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng phải viết hoa chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành tên đó.
DẶN DÒ:
Chuẩn bị bài “ Nghe – viết: “Cô gái của tương Lai”.

Nhận xét tiết học.
 
Gửi ý kiến