Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Bảo Khoa
Ngày gửi: 17h:40' 14-06-2020
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1249
Số lượt thích: 0 người
BÀI 42:NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
BÀI GIẢNG HÓA HỌC 8
Kiểm tra bài cũ
1. Thế nào là độ tan của một chất trong nước?
Độ tan của một chất trong nước là số gam
chất đó tan được trong 100 gam nước
để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
2. Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan là: Nhiệt độ, áp suất và bản chất của chất tan.
Bài 42: Nồng độ dung dịch (t1)
Bài 42: Nồng độ dung dịch (t1)
I. Nồng độ phần trăm của dung dịch
a. Khái niệm
b. Công thức
c. Bài tập
II. Nồng độ mol của dung dịch
Nội dung bài học
Bài 42: Nồng độ dung dịch
I. Nồng độ phần trăm của dung dịch
a. Khái niệm
Nồng độ phần trăm của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

Kí hiệu: C%
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Dung dịch muối ăn có nồng độ 25%: cho biết trong 100 gam dung dịch muối ăn có 25 gam chất tan (muối ăn) và 75 gam nước 
Nồng độ phần trăm của dung dịch
a. Khái niệm
Ví dụ 1:
Các bạn hiểu như thế nào về dung dịch muối ăn có nồng độ 25%?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
a. Khái niệm
Ví dụ 2:
Dung dịch đường có nồng độ 40%: cho biết trong 100 gam dung dịch đường có 40 gam chất tan (đường) và 60 gam nước 
Dung dịch đường có nồng độ 40%. Cho biết điều gì?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì?
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Hòa tan 50g natri nitrat vào 450g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được?
Cho biết:
mct (NaNO3) = 50g
mdm (H2O) = 450g
Tính: %C = ?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Khối lượng của dung dịch: 450+50=500(g)
Trong 500g dung dịch có 50g chất tan
Trong 100g dung dịch có x g chất tan
Vậy dung dịch natri nitrat có nồng độ 10%
Giải
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Ở 20oC, độ tan của muối ăn là 36g. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa muối ăn ở nhiệt độ đó.
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Bài tập cho biết gì? Yêu cầu làm gì?
Cho biết:
S (NaCl, 200C)= 36g
(s: độ tan)
Tính : C%dung dịch bão hòa NaCl ở 200C
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
100g nước hòa tan 36g muối ăn
Khối lượng dung dịch: 100+36=136(g)
Trong 136g dung dịch có 36g chất tan
Trong 100g dung dịch có xg chất tan
Trong 100g dung dịch có chứa 26,47g chất tan.
Vậy dung dịch bão hòa muối ăn ở 200C có nồng độ 26,47%
Giải
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Hãy viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Hãy cho biết ý nghĩa các đại lượng trong công thức.
mct: khối lương chất tan (g)
mdd: khối lượng dung dịch (g)
C%: nồng độ phần trăm
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Dựa vào công thức C%. Hãy viết công thức tính:
mct = ?; mdd = ?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
b. Công thức
Khối lượng dung dịch có quan hệ như thế nào với khối lượng dung môi và chất tan.
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
Mối quan hệ giữa nồng độ phần trăm và độ tan
Trong đó: S là độ tan
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Bài 1:
Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Giải
- Khối lượng dung dịch chứa 15g NaCl:
= 15 + 45 = 60 (g)
- Nồng độ phần trăm của dung dịch chứa 15g NaCl:
= 25%
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 2:
Một dung dịch H2SO4 có nồng độ 14 %. Tính khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch?
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Giải
- Khối lượng H2SO4 có trong 150 gam dung dịch:
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Bài 3:
Hòa tan 50 gam đường vào nước, được dung dịch đường có nồng độ 25%. Hãy tính:
a. Khối lượng dung dịch đường pha chế được?
b. Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế?
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
Giải
a/ Khối lượng dung dịch đường pha chế được:
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch
c. Ví dụ:
b/ Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế
Giải
= 200 – 50 = 150 (g)
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
A. Số gam chất tan trong 100g dung môi
B. Số gam chất tan trong 100g dung dịch
C. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch
D. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi
Độ tan của muối NaCl ở 1000C là 40g. Ở nhiệt độ này dung dịch bão hòa NaCl có nồng độ phần trăm là:
A. 28% B. 26,72%
C. 28,57% D. 30,05%
Dặn dò
 Học bài.
 Làm bài tập 1 trang 145 SGK.
 Đọc bài trước: nồng độ dung dịch (tt)
Kết thúc phần I
Chúc các bạn học tốt
Bài 42: Nồng độ dung dịch (t2)
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu khái niệm về nồng độ phần trăm của một dung dịch.
Nồng độ phần trăm (kí hiệu là C%) của một dung dịch
cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
2. Nêu công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch và cho biết ý nghĩa các đại lượng trong công thức.
 Công thức:
C%: Nồng độ phần trăm của dung dịch ( %)
mdd : Khối lượng dung dịch (g)
mct : Khối lượng chất tan (g)
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
Nội dung bài học
I.Nồng độ phần trăm của dung dịch
II. Nồng độ mol của dung dịch
1. Định nghĩa
2. Công thức
3. Bài tập
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
II. Nồng độ mol của dung dịch
1. Định nghĩa:
Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch 

 Kí hiệu : CM 
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
II. Nồng độ mol của dung dịch
1. Định nghĩa:
Bạn hiểu như thế nào về dung dịch CuSO4 có nồng độ 0,5mol/lit
Dung dịch CuSO4 có nồng độ
0,5 mol/lit cho biết trong 1 lit dung
dịch CuSO4 có 0,5 mol CuSO4 
VD1:
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
II. Nồng độ mol của dung dịch
1. Định nghĩa:
Dung dịch đường có nồng

độ 2M cho biết trong 1

lit dung dịch đường có

2 mol đường 
VD2:
Dung dịch đường có nồng độ 2 mol/lit cho biết điều gì?
Tính nồng độ mol của 4l dung dịch có hòa tan 0,75 mol NaCl.
Bài tập cho biết các đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào?
Cho biết: Vdd = 4l

nNaCl = 0,75 mol

Tính : CM = ?
Giải
Trong 200ml dung dịch có hòa tan 16 g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch?
Bài tập cho biết các đại lượng nào? Yêu cầu tìm đại lượng nào?
Cho biết: Vdd = 200ml = 2l

mNaOH = 16g

Tính: CM = ?
GIẢI
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
2. Công thức:
Hãy viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch:
Hoặc
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
II. Nồng độ mol của dung dịch
2. Công thức:
Hãy cho biết ý nghĩa các đại lượng
trong công thức.
. CM :Nồng độ mol (mol/lit hay M) 

. n : số mol chất tan ( mol ) 

. V : thể tích dung dịch (l) 
n
CM
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
II. Nồng độ mol của dung dịch
2. Công thức:
Dựa vào công thức CM, hãy viết công thức tính:
. n = ?
. V = ?
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
Sự chuyển đổi giữa nồng độ phần trăm và
nồng độ mol:
Công thức chuyển từ nồng độ % sang nồng độ mol:
 Công thức chuyển từ nồng độ mol sang nồng độ %:
Trong đó : - D : khối lượng riêng (g/ml)
- M : khối lượng mol (g)
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
3. Bài tập
 BÀI 1: Trong 200ml dung dịch có hòa tan
171,35g KCl. Tính nồng độ mol
của dung dịch thu được?
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
GIẢI

Số mol của 171,35g KCl :
nKCl = = = 2,3 (mol)
Nồng độ mol của dung dịch:
CM = = = 11,5 (mol/l)
Vậy nồng độ mol của dung dịch là 11,5 mol/l
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
BÀI 2:
Trộn 2 lít dung dịch
muối ăn 2,3M với 4 lít dung dịch muối
ăn 2M. Tính nồng độ mol của
dung dịch muối ăn sau khi
trộn?

GIẢI
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
BÀI 3:
Tính tỉ lệ thể tích của hai dung dịch
HNO3 0,2M và 1M để trộn thành dung
dịch HNO3 0,4M.

GIẢI
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
Chọn đáp án đúng:
Số mol chất tan có trong 250 ml dung dịch HCl 0,5M là :
A . 2 mol
B . 0,125 mol
C . 0,5 mol
D . 3.75 mol
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
Chọn đáp án đúng:
2. Trộn 2 lít dung dịch HCl 3,5M vào 1 lít dung dịch HCl 0,5M. Nồng độ mol của thể tích dung
dịch mới là:
A . 2,5 mol/l
B . 0,4 mol/l
C . 10,3 mol/l
D . 3 mol/l
Bài 42: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH (tt)
Chọn đáp án đúng:
3. Hòa tan 156,45g KCl vào dung dịch nước, ta có nồng độ mol của dung dịch là 3M. Tính thể tích dung dịch nước.
A . 250 ml
B . 400 ml
C . 6,3 ml
D . 700 ml
 Học bài
 Làm bài tập 2 trang 145; 3, 4, 6 trang 146 SGK
 ĐỌC TRƯỚC BÀI : PHA CHẾ
DUNG DỊCH (T1)
DẶN DÒ
 
Gửi ý kiến