Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Nữ
Ngày gửi: 08h:52' 26-03-2019
Dung lượng: 7.3 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Tiết 55: Nuước
Bài 36
Các em hãy quan sát một cốc nưuớc và nhận xét tính chất vật lý của nưuớc ?
- Tính chất vật lý của nuước:
Nưuớc là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị.
Sôi ở 1000 C (áp suất 1atm).
Hoá rắn ở 0oC.
Khối lưuợng riêng là 1g/ml ( ở 40C ).
Nước có thể hoà tan được được nhiều chất rắn, chất lỏng,chất khí.
II. Tính chất của nuước.
1. Tính chất vật lý của nuước.
Hợp chất tạo thành trong nuước làm quỳ tím hóa xanh là bazơ. Các em hãy lập CTHH của hợp chất đó ?
Na + H20 NaOH + H2
2
2
2
Tại sao phải dùng lưuợng
nhỏ Natri mà không
dùng lưuợng lớn Natri?
Phản ứng hóa học giữa Natri và Nuước thuộc loại phản ứng gì ? Vì sao? Phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt ?
Ngoài Natri, nuước còn có thể tác dụng với những kim loại nào nữa ?
Kết luận: ở nhiệt độ thưuờng, nuước có thể tác dụng với một số kim loại nhưu: K, Na, Ca, Ba .
Dung dịch làm quỳ tím chuyển màu xanh là loại hợp chất gì ? CTHH của hợp chất nói trên là gì ?
b. Tác dụng với một số oxit bazơ
CaO + H2O Ca(OH)2

Kết luận: Nuước hoá hợp với Na2O, K2O, BaO, CaO . Tạo ra NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa hợp với nước thuộc loại bazơ. Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.
c. Tác dụng với một số oxit axit.
P2O5 + H2O
SO3 + H2O
Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là
dung dịch axit. Vậy sản phẩm
của phản ứng trên là axit.
P2O5 + H2O H3PO4
3
2
- Nuước còn hóa hợp với nhiều oxit axit khác
nhuư: SO2,SO3,N2O5.tạo ra axít tuương ứng.
- Hợp chất tạo ra do nuước hoá hợp với oxit axit thuộc loại axít. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.
Bài tập củng cố
Bài 1.Chọn PTHH dỳng:

A. Na2O + H2O NaOH
B. 2K + 2H2O 2KOH +H2
C. CaO + 2H2O Ca(OH)2
D. SO2 + H2O H2SO4
Bài giải
+ nNaOH = 16:(23+16+1) = 0,4(Mol)
+PTHH: Na2O + H2O 2 NaOH
+ Theo PTHH:
Cứ 1 mol Na2O tạo ra 2 mol NaOH
Vậy x mol Na2O tạo ra 0,4 mol NaOH

x = nNa2O = (0,4 x 1) : 2 = 0,2 mol
Để có một dung dịch chứa 16g NaOH, cần phải lấy bao nhiêu mol Na2O cho tác dụng với H2O ?
Bài 3
Bài tập về nhà:
1, 5,6 ( SGK 125)
Ôn khái niệm, cách gọi tên, phân loại oxit.
 
Gửi ý kiến