Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 22. Ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Phước Đương (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 10-02-2015
Dung lượng: 762.5 KB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Địa lí:
Kiểm tra bài cũ:

Nêu những sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nổi tiếng của Liên bang Nga?

Nêu những sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp nổi tiếng của Pháp?
Địa lí:
ÔN TẬP
CHÂU ÂU
CHÂU Á
Bản đồ thế giới
Địa lí:
ÔN TẬP
Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới.
Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.
Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi Ê-vơ–rét cao nhất thế giới.
Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.
Năm 2004 dân số là 4054 triệu người. Đa số dân cư là người da vàng.
Năm 2004 dân số là 732 triệu người. Dân cư chủ yếu là người da trắng..
Làm nông nghiệp là chính.
Hoạt động công nghiệp phát triển.
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
- Về khí hậu:
- Về địa hình:
- Về dân cư
- Về hoạt động kinh tế
a)
b)
c)
d)
g)
k)
e)
i)
h)
l)
Năm 2004 dân số là 4054 triệu người. Đa số dân cư là người da vàng.
- Về diện tích:
Rộng 10 triệu km2.
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
Địa lí:
ÔN TẬP
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong
các châu lục.
Rộng 10 triệu km2.
- Về diện tích:
a)
b)
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
Địa lí: ÔN TẬP
Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt
đới đến ôn đới và hàn đới.
Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.
- Về khí hậu:
c)
d)
Rộng 10 triệu km2.
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
Địa lí: ÔN TẬP
Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt
đới đến ôn đới và hàn đới.
Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.
Rộng 10 triệu km2.
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích,
có đỉnh núi Ê-vơ–rét cao nhất thế giới.
Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích,
kéo dài từ tây sang đông.
- Về địa hình:
g)
e)
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
Địa lí: ÔN TẬP
Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt
đới đến ôn đới và hàn đới.
Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.
Rộng 10 triệu km2.
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích,
có đỉnh núi Ê-vơ–rét cao nhất thế giới.
Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích,
kéo dài từ tây sang đông.
Năm 2004 dân số là 732 triệu người. Dân cư chủ yếu là người da trắng.
- Về dân cư
i)
h)
Năm 2004 dân số là 4054 triệu người. Đa số dân cư là người da vàng.
Chọn các ý dưới đây và ghi vào ô trống của bảng sao cho phù hợp:
Địa lí: ÔN TẬP
Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt
đới đến ôn đới và hàn đới.
Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hoà.
Rộng 10 triệu km2.
Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.
Núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích, có đỉnh núi Ê-vơ–rét cao nhất thế giới.
Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích,
kéo dài từ tây sang đông.
Năm 2004 dân số là 732 triệu người. Dân cư chủ yếu là người da trắng..
Năm 2004 dân số là 4054 triệu người. Đa số dân cư là người da vàng.
Làm nông nghiệp là chính.
Hoạt động công nghiệp phát triển.
- Về hoạt động kinh tế
k)
l)
 
Gửi ý kiến