Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Toan
Ngày gửi: 11h:38' 23-11-2015
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 5
Lịch sử:
ÔN TẬP : HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ
1/9/1858
1859 - 1864
5/7/1885
1905 - 1908
5/6/1911
3/2/1930
1930 - 1931
8/1945
2/9/1945
Phong trào Đông Du
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Pháp nổ súng xâm lược nước ta
Cách mạng tháng Tám thành công
Phong trào chống Pháp của Trương Định
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
THỜI GIAN
SỰ KIỆN
1/9/1858
1859 - 1864
5/7/1858
1905 - 1908
5/6/1911
3/2/1930
1930 - 1931
8/1945
2/9/1945
Pháp nổ súng xâm lược nước ta
Phong trào chống Pháp của Trương Định
Cuộc phản công ở kinh thành Huế
Phong trào Đông Du
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
Cách mạng tháng Tám thành công
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
THỜI GIAN
SỰ KIỆN
Mỗi địa danh sau đây gợi cho em nhớ tới
sự kiện lịch sử nào?
Bến cảng Nhà Rồng
Đà Nẵng
Huế
Quảng Trị
Nghệ An
Hà Tĩnh
Hà Nội
Hồng Kông
1858
Cuối thế kỉ 19
1930
1945
Dựa vào sơ đồ em hãy cho biết giai đoạn lịch sử nào nhân dân ta phải chịu nhiều đau thương ?Giai đoạn lịch sử nào nhân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn?Vì sao?
Sự kiện lịch sử nào mà em nhớ nhất?
SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ NĂM 1858 - 1945
1858
Cuối thế kỉ 19
1930
1945
Gần nửa thế kỉ đấu tranh nhưng nhân dân ta vẫn là người nô lệ
Một phần ba thế kỉ đấu tranh, nước ta vẫn chưa giành được độc lập
15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh nước ta đã giành được độc lập tự do
SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ NĂM 1858 - 1945
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ19
Ngày 1 / 9 / 1858 Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam
TRẬN CHIẾN Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ- ĐÀ NẴNG NĂM 1858
PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA TRƯƠNG ĐỊNH 1859 - 1864
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ 19
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ 19
CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ ( 5 /7 / 1885)
DI ẢNH VUA HÀM NGHI
DI ẢNH CỦA TÔN THẤT THUYẾT
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ 19
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ CUỐI THẾ KỈ 19 ĐẾN NĂM 1930
PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU
LỚP CÁN BỘ TƯƠNG LAI CỦA PHONG TRÀO ĐÔNG DU
NGUYỄN TẤT THÀNH RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
(5 / 6 / 1911)
NGUYỄN TẤT THÀNH
BẾN CẢNG NHÀ RỒNG
GIAI ĐOẠN LỊCH Tõ 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ 19
Đều có lòng yêu nước căm thù giặc sâu sắc,
mong muốn giải phóng đất nước.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
(3 / 2 / 1930)
KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH (1930 – 1931)
NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM SÔI SỤC
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1930 ĐẾN NĂM 1945
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG ( THÁNG TÁM NĂM 1945 )
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1930 ĐẾN NĂM 1945
MỜI XEM
PHIM
BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
(2 / 9 /1945 )
GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TỪ 1930 ĐẾN NĂM 1945
Em hãy kể câu chuyện lịch sử
trong giai đoạn lịch sử?

SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ NĂM 1858 - 1945
Lịch sử:
ÔN TẬP : HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ
1858
Cuối thế kỉ 19
1930
1945
Gần nửa thế kỉ đấu tranh nhưng nhân dân ta vẫn là người nô lệ
Một phần ba thế kỉ đấu tranh, nước ta vẫn chưa giành được độc lập
15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN và Hồ Chí Minh nước ta đã giành được độc lập tự do
ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Thành phố mang tên Bác – Thành phố Hồ Chí Minh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓