Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 7. Ôn tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Phong
Ngày gửi: 10h:21' 07-04-2017
Dung lượng: 30.7 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 5/3
Môn: LỊCH SỬ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử

2/ Hãy cho biết hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở Hồng Công Trung Quốc dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.
1/ Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam.
Sau những ngày làm việc khuẩn trương, trong hoàn cảnh bí mật, hội nghị đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng nước ta.
Từ đó, cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo, liên tiếp giành được nhiều thắng lợi to lớn.
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử
Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách mạng nổ ra như thế nào? Đó là phong trào nào? Ở đâu phát triển mạnh nhất?
Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách mạng nổ ra trong cả nước. Đó là phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1931.Nghệ-Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất.

XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ-Tỉnh trong những năm 1930-1931
Hãy chỉ vị trí Nghệ - Tĩnh?
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Xem đoạn phim
1.Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ Tỉnh trong
Những năm 1930-1931
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
2. Em hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ - Tĩnh ?
Đọc thầm từ “Ngày 12-9-1930” cho đến “chính quyền của mình”

1.Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ Tỉnh trong
Những năm 1930-1931
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931
Đảng ta vừa ra đời đã đưa phong trào cách mạng bùng lên ở một số địa phương. Trong đó, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao. Phong trào này làm nên những đổi mới ở làng quê Nghệ - Tĩnh những năm 1930-1931.
3. Cuộc biểu tình này cho thấy tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An – Hà Tĩnh như thế nào?
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
Xễ VI?T NGH? - TINH
Nh?ng chuy?n bi?n sau khi nhõn dõn ginh du?c chớnh quy?n
3. Khi được sống dưới chính quyền Xô viết, người dân có cảm nghĩ gì?
2. Nêu những điểm mới ở những nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh dành được chính quyền cách mạng những năm 1930 - 1931
1. So với bức ảnh "Nông dân Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc" em thấy có gì khác?
Quan sát tranh, th¶o luËn nhãm 4
Xễ VI?T NGH? - TINH
1. Khi sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân có ruộng đất không? Họ phải cày ruộng cho ai?
1. Khi sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, người nông dân không có ruộng đất. Họ phải cày thuê cho địa chủ, thực đân hay bỏ làng đi làm việc khác
Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
Nh?ng chuy?n bi?n sau khi nhõn dõn ginh du?c chớnh quy?n
Người dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931
Nh?ng chuy?n bi?n sau khi nhõn dõn ginh du?c chớnh quy?n
Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
Người dân được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930-1931
Nh?ng chuy?n bi?n sau khi nhõn dõn ginh du?c chớnh quy?n
Không còn xảy ra trộm cắp.
Những phong tục lạc hậu như mê tính dị đoan bị bãi bỏ.
Tịch thu ruộng đất chia cho nông dân, xóa bỏ các thứ thuế vô lí.
Nhân dân nghe giải thích chính sách hoặc bàn bạc công việc chung
Những điểm mới ở những nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh dành được chính quyền cách mạng:
Khi được sống dưới chính quyền Xô viết, người dân có cảm nghĩ gì?
Khi được sống dưới chính quyền Xô viết, người dân ai cũng thấy phấn khởi, thoát khỏi ách nô lệ và trở thành người chủ thôn xóm
Nh?ng chuy?n bi?n sau khi nhõn dõn ginh du?c chớnh quy?n
í nghia cua phong tro Xụ vi?t Ngh?-T?nh
Phong trào Xô viết Nghệ-Tỉnh nói lên điều gì về tinh thần chiến đấu và khả năng làm cách mạng của nhân dân ta?
Phong trào Xô viết Nghệ-Tỉnh nói lên tinh thần chiến đấu và khả năng làm cách mạng của nhân dân ta là:
Tinh thần dũng cảm, khả năng làm cách mạng của nhân dân lao động.
- Khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Linh hồn của phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh Nguyễn Phong Sắc
Đền thờ đồng chí Nguyễn Phong Sắc và 19 liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh
BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
Nội Dung
Trong những năm 1930-1931 nhân dân Nghệ - Tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, giành được chính quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Ngày 12-9 là ngày ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ-Tỉnh
Thứ hai, ngày 30 tháng 09 năm 2013
Lịch sử
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
 
Gửi ý kiến