Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Khối đa diện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Thắng
Ngày gửi: 20h:19' 07-12-2018
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
1
CHUYÊN ĐỀ
Lớp 12A2
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
1
Hoạt động 1: Nhận dạng khối đa diện lồi
Đâu là khối đa diện lồi?
T
H1
H2
H7
H8
H4
H3
H6
H5
8:19:24 PM
Hoạt động 2: Nhận dạng khối đa diện đều
Có bao nhiêu loại khối đa diện đều? Hãy kể tên các loại khối đa diện đều?
loại {3;3}
loại {4;3}
loại {3;4}
loại {5;3}
loại {3;5}
8:19:24 PM
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DiỆN
Chuyên đề
Thể tích khối đa diện
!!!!!!!!!!!!!
Thể tích khối đa diện
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 3
Câu hỏi 4
Câu hỏi 8
Câu hỏi 12
Câu hỏi 16
Câu hỏi 15
Câu hỏi 11
Câu hỏi 7
Câu hỏi 6
Câu hỏi 5
Câu hỏi 9
Câu hỏi 13
Câu hỏi 14
Câu hỏi 10
Câu hỏi 17
Câu hỏi 18
Bài tập
Bài tập TN
Thể tích khối đa diện
Câu 1
Đa diện đều
Đa diện điều
Đáp án
Khối tứ diện đều
Câu hỏi
Khối đa diện đều loại {3; 3} đó là?
Thể tích khối đa diện
Câu 2
Đa diện đều
Đa diện đều
Khối đa diện đều loại {5; 3} đó là?
Khối 12 mặt đều
Đáp án
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 3
Đáp án
Câu hỏi
Đa diện đều
Đa diện đều
Khối đa diện đều loại {3; 5} đó là?
Khối 20 mặt đều
Thể tích khối đa diện
Câu 4
Khối chóp
Khối chóp
Thể thể tích khối chóp có diện tích đáy là B
Đường cao h được tính theo công thức?
Đáp án
1/3.B.h
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 5
Khối tứ diện đều
Khối tứ diện đều
Khối tứ diện đều cạnh a có thể tích là?
Đáp án
a3 .V2/12
Câu hỏi
15
Thể tích khối đa diện
Câu 6
Thể tích khối lập phương có cạnh 7 m là?
Đáp án
343 m3
Câu hỏi
Khối lập phương
Khối lập phương
Thể tích khối đa diện
Câu 7
Khối hộp chữ nhật
Khối hộp chữ nhật
Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kính thước
3a, 4a, 5a là?
Đáp án
60a3
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 8
Khối lăng trụ
Khối lăng trụ
Thể tích khối Lăng trụ có diện tích đáy B đường cao h là?
Đáp án
B.h
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 9
Khối lăng trụ
Khối lăng trụ
Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác
Có tất cả các cạnh a là ?
Đáp án
a3 .V3/4
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 10
Tam giác
Tam giác
Trong một tam giác mà có tổng hai góc
bằng một góc thì đó là tam giác gì?
Đáp án
Tam giác vuông
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 11
Tứ diện đều
Tứ diện đều
Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
Đáp án
6
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 12
Khối chóp
Khối chóp
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
Vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD),
SA= a. Thể tích khối chóp S.ABCD là ?
Đáp án
a3 /3
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 13
Khối chóp
Khối chóp
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
Vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, góc giữa
SC với (ABCD) bằng 45o . Thể tích khối
chóp S.ABCD là ?
Đáp án
a3 .V2 /3
Câu hỏi
15
Thể tích khối đa diện
Câu 14
Khối chóp
Khối chóp
Đáp án
a3 .V3
Câu hỏi
15
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
chữ nhật, AB=a, AC=2a.
SA vuông góc với đáy, SA=3a. Thể tích khối
chóp S.ABCD là ?
Thể tích khối đa diện
Câu 15
Khối chóp
Khối chóp
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình
chữ nhật, AB=a, AC=2a.
SA vuông góc với đáy, góc giữa SC với đáy
bằng 45o. Thể tích khối chóp S.ABCD là ?
Đáp án
2a3 .V3
Câu hỏi
15
Thể tích khối đa diện
Câu 16
Chóp
Chóp
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có
cạnh đáy a và góc giữa SC với đáy (ABC)
bằng 60o. Thể tích khối chóp S.ABC là
Đáp án
a3 V3/12
Câu hỏi
15
Thể tích khối đa diện
Câu 17
Chóp đều
Chóp đều
Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có AB = a,
góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60o
.Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

Đáp án
a3 V3/24
Câu hỏi
Thể tích khối đa diện
Câu 18
Toán học
Toán học
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh
đáy a. Biết góc giữa SB với đáy
bằng 45o. Thể tích khối chóp S.ABCD là ?
Đáp án
a3 V2/6
Câu hỏi
Bài tập thể tích khối đa diện
Kiến thức cần nắm
BÀI TOÁN 1:
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
27
A
S
B
C
2a
a
b
Ta có:
Kiến thức cần nắm
LỜI GIẢI
a:
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
BÀI TOÁN 1: Cho chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B. Cạnh SA vuông góc với đáy, biết rằng . Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 2SM=MB và N là trung điểm của cạnh SC
28
Kiến thức cần nắm
A
S
B
2a
a
b
N
H
C
LỜI GIẢI
Mặt khác NH là đường trung bình trong tam giác SAC nên NH=a
BÀI TOÁN 1: Cho chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B. Cạnh SA vuông góc với đáy, biết rằng . Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 2SM=MB và N là trung điểm của cạnh SC
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
b: Tính thể tích của khối chóp N.ABC
MTrong mp(SAC) kẻ NH song song với SA
Vậy
29
Kiến thức cần nắm
LỜI GIẢI
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
BÀI TOÁN 1: Cho chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B. Cạnh SA vuông góc với đáy, biết rằng . Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 2SM=MB và N là trung điểm của cạnh SC
Ta có:
Vậy:
Mặt khác
30
Kiến thức cần nắm
BÀI TOÁN 2:
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Cho hình chóp S.ABC có thể tích V. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 2SM=MB và N là trung điểm của cạnh SC. Mặt phẳng (ANM) Chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối đa diện đó?
31
Kiến thức cần nắm
BÀI TOÁN 2:
Cho hình chóp S.ABC có thể tích V. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho 2SM=MB và N là trung điểm của cạnh SC. Mặt phẳng (ANM) Chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích giữa hai khối đa diện đó?
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
Ta có:
Mặt khác
Vậy:
LỜI GIẢI
32
33
HOẠT ĐỘNG NHÓM
BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
33
CH 3:
CH1:
CH4:
CH 2: :
..
Cho hình chóp S.ABC, điểm M thuộc đoạn SB sao cho 2MS=3MB, điểm N thuộc đoạn SC sao cho 3SN=4NC, khi đó tỉ số bằng:

34
Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng .Thể tích của khối chóp SABC bằng
CH1:
..

35
CH 2: :
Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác đều cạnh a , góc giữa (SBC) và (ABC) bằng .Khi đó thể tích của khối chóp SABC bằng:

S
B
Lời giải: M là trung điểm của BC,vì tam giác ABC đều nên

Ta có
Vậy
36
CH 3:

Lời giải
Ta có
37
CH4:
Cho hình chóp S.ABC, điểm M thuộc đoạn SB sao cho 2MS=3MB, điểm N thuộc đoạn SC sao cho 3SN=4NC, khi đó tỉ số bằng:

Lời giải
Ta có
38
Chúc các thầy cô sức khỏe, các em học sinh học tập tốt
39
 
Gửi ý kiến