Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hải Nhi
Ngày gửi: 15h:00' 13-12-2012
Dung lượng: 636.5 KB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hanh)
1
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh
Ôn tập chương ii đại số lớp 9
Giáo viên: Nguyễn Hải Nhi
Tiết 29
2
Là hàm số ………………
Đồ thị là ………….. song song với …………………… cắt …………..tại điểm có hoành độ là ….., cắt …………..tại điểm có ………………….
bậc nhất
A. Lí thuyết
1- Nêu tính chất cơ bản của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) và đặc điểm cơ bản của đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) bằng cách điền vào chỗ trống:
đường thẳng
đường thẳng y =ax
trục hoành
-b/a
trục tung
tung độ là b
3
nhọn
nghịch biến trên R
A. Lí thuyết
1- Nêu tính chất cơ bản của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) và đặc điểm cơ bản của đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) bằng cách điền vào chỗ trống:
đồng biến trên R

4
A. Lí thuyết

- Là hàm số bậc nhất
-Đồ thị là đường thẳng song song với đường thẳng y=ax cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là –b/a, cắt trục tung tại điểm có tung độ là b
- Gọi là góc tạo bởi giữa đường thẳng y=ax + b với trục Ox thì

+ Với a>0 :
Hàm số y = ax+b là hàm số đồng biến trên R.
là góc nhọn.
Cách tính:
+ Với a<0 :
Hàm số y = ax+b là hàm số nghịch biến trên R.
là góc tù.
Cách tính:

5
Áp dụng với hàm số : y = -5x + 4
6
2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy :
d1 : y = ax + b (a ≠ 0 )
d2 : y = a’x + b’ (a’ ≠ 0 )
7
Bài 1: Cho hàm số y=ax + b (a≠0)
a, Xác định a,b biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;3) và điểm B(-1;-1).
b, Xác định a,b biết đồ thị hàm số tạo với trục Ox một góc 1350 và cắt trục tung tại điểm có tung độ là -2
c, Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số xác định được ở câu a và câu b
B. Bài tập
8
Bài 2 :
Cho hai hàm số bậc nhất:
y = (k + 1)x + 3 (d) và
y = (3 – 2k)x + 1 (d’)
Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau?
Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục hoành ?
Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng vuông góc với nhau ?
9
1
3
5
2
Game
Lucky Number
Exit
4
10
Câu 1: Trong cỏc hm s? sau hm s? no l hm s? b?c nh?t :
y = 5x2 - 2
B. y = 1 - 2x
C. y = 0x + 3
D. y = mx -7
Game
Lucky Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 8 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
11
A. y = 2 - x
B. y = - x + 1
C. y = 3 - 2(1 - x)
D. y = 6 - 5 (x - 2)
Câu 2: Trong cỏc hm s? sau hm s? no d?ng bi?n ?
Game
Lucky Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 9 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
12

Câu 3: Di?m no trong cỏc di?m sau thu?c d? th? hm s?
y = 1 - 2x ?
A. (0 ; 0)
B. (-2 ; 5 )
C. (5 ; -2)
D. (-2 ; -3)
Game
Lucky Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 10 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
13
Chúc mừng bạn đã chọn được ô may mắn !
Bạn được 10 điểm
Game
Lucky Number
14
Câu 4: Du?ng th?ng y = ax - 3 song song v?i du?ng th?ng
y = 1 - 2x khi a b?ng :
A. a = 1
B. a = -3
D. a = - 2
C. a = 2
Game
Lucky Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hết giờ
11
12
13
14
15
Bạn được 10 điểm
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
Rất tiếc bạn đã trả lời sai!!!
15
Lý thuyết: Ôn tập phần tóm tắt các kiến thức cần nhớ.
Bài tập: Ôn lại các dạng bài tập của chương.
BTVN: 38(Sgk - Tr62)
SBT: 34, 35 (Tr62)
hướng dẫn về nhà
16
 
Gửi ý kiến