Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 9 > Đại số 9 >


Chương I. §1. Căn bậc hai (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A² = |A| (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Bảng căn bậc hai (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Căn bậc ba (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba (296 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất (716 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (378 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (402 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0) (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0) (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn (314 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (360 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn (308 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (366 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (601 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Word-logo