Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 9 > Đại số 9 >


Chương I. §1. Căn bậc hai (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A² = |A| (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Bảng căn bậc hai (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §9. Căn bậc ba (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất (650 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (347 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0) (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0) (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn (274 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (326 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (578 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (91 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Pdf