Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 9 > Đại số 9 >


Chương I. §1. Căn bậc hai (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của A² = |A| (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Bảng căn bậc hai (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (178 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (234 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương I. §9. Căn bậc ba (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba (296 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất (725 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) (395 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (421 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương II. §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) (301 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn (112 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế (129 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (130 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0) (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0) (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §3. Phương trình bậc hai một ẩn (330 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai (366 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn (315 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (376 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai (239 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chương IV. §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương IV. Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn (122 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài Luyện tập (606 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (244 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail