Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thu Hằng
Ngày gửi: 08h:19' 28-02-2017
Dung lượng: 577.5 KB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người
§5: Phép chiếu song song.
Hình biểu diễn của một hình không gian
Phạm Thu Hằng- Toán Dk48- dhsptn
Câu 1: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Hình lăng trụ tam giác là một hình hộp
B. Hình lăng trụ tứ giác là một hình hộp
C. Hình lăng trụ có đáy là một hình bình hành là một hình hộp
D. Hình lăng trụ ngũ giác là một hình hộp
Câu 2: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. AA’// CB’
B. BB’//AC’
C. CC’//AB’
D. A’M //(ABC), M là trung điểm B’C’
Câu 3: Cho hình chóp cụt tam giác ABC.A’B’C’. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:
A. A’B’//AB
B. AA’, BB’, CC’ đồng quy
C. CC’ cắt AB
D. ∆ABC và ∆A’B’C’ đồng dạng
A
B
C
A’
B’
C’
M
A’
B’
C’
A
B
C
S
I. Phép chiếu song song
M
M’
α

M`: ảnh của M qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (?) theo phuong chiếu ?.

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng ∆ cắt (α) với mỗi điểm M bất kì không thuộc (α) dựng đường thẳng qua M và song song với ∆, cắt (α) tại M’.
Có bao nhiêu điểm M’ thỏa mãn điều kiện trên?
Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M’ của mặt phẳng (α) như trên gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng (α) theo phương ∆ .
H
H
α)
Tập hợp H’ gồm hình chiếu song song của tất cả các điểm thuộc H gọi là hình chiếu (hoặc ảnh) của hình H qua phép chiếu song song nói trên.
I. Phép chiếu song song

Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.
II. Các tính chất của phép chiếu song song
Định lý 1:
b) Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
c) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
II. Các tính chất của phép chiếu song song
Định lý 1:
Có nhận xét gì về hai tỉ số
d) Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.
III. Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng
Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H trên một mặt phẳng hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.
a) Định nghĩa
b. Quy tắc vẽ hình biểu diễn
- Xác định các yếu tố song song của hình H.
- Xác định tỉ số của hai đọan thẳng song song hoặc của hai đọan thẳng nằm trên một đường thẳng của hình H.
- Thể hiện đúng các đường song song và các tỉ số xác định được ở các bước trên.
Một số hình biểu diễn
Phép đặt tương ứng mỗi điểm A trong kg với điểm A’ của mp (P) gọi là phép chiếu song song lên mp (P) theo phương l
Biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng
Không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng
Biến 2 đt song song thành 2 đt song song hoặc trùng nhau
 
Gửi ý kiến