Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 11 > Hình học 11 >


Chương I. §1. Phép biến hình (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Phép tịnh tiến (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Phép đối xứng trục (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Phép đối xứng tâm (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Chương I. §5. Phép quay (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phép vị tự (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §8. Phép đồng dạng (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đường thẳng và mặt phẳng song song (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Hai mặt phẳng song song (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Vectơ trong không gian (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Khoảng cách (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0