Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Phép nhân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Hoà
Ngày gửi: 21h:35' 09-04-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
Phép nhân
Toán
Lớp 5B
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ
92,77 + 12,02
b) 156,48 – 10,17
*Đặt tính rồi tính:
92,77
12,02
104,79
+
156,48
10,17
146,31
-
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
a x b = c
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép nhân
Phép nhân
Tính chất giao hoán:
a x b b x a
=
Tính chất kết hợp:
(a x b) x c a x (b x c)
=
Nhân một tổng với 1 số:
(a + b) x c =
a x c + b x c
?
x a = a x = a
Phép nhân có thừa số bằng 1:
1
1
x a = a x = 0
Phép nhân có thừa số bằng 0:
0
0
* Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:
Tính chất giao hoán: a x b = b x a
Tính chất kết hợp: (a x b) x c = a x (b x c)
Nhân một tổng với 1 số: (a + b) x c = a x c + b x c
Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 x a = a x 1 = a
Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 x a = a x 0 = 0
.a) 4802 x 324 6120 x 205


c) 35,4 x 6,8 21,76 x 2,05
Bài 1: Tính
Thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019
Toán
Phép nhân
Trò chơi "Cùng vui h?c toán"
Yêu cầu trò chơi: Tính nhẩm trong 5 giây, viết đáp án vào bảng (Chỉ giơ bảng khi hết 5 giây). Mỗi đáp án đúng nhận được 1 que điểm thưởng.
a/ 3,25 x 10
3,25 x 0,1
b/ 417,56 x 100
417,56 x 0,01
c/ 28,5 x 100
28,5 x 0,01
a/ 3,25 x 10 =
3,25 x 0,1 =
b/ 417,56 x 100 =
417,56 x 0,01 =
c/ 28,5 x 100 =
28,5 x 0,01 =
32,5
0,325
41756
4,1756
2850
0,285
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
a) 2,5 x 7,8 x 4
= 2,5 x 4 x 7,8
= 10 x 7,8 =
78
b) 0,5 x 9,6 x 2
= 0,5 x 2 x 9,6
= 1 x 9,6
= 9,6
c) 8,36 x 5 x 0,2
=
= 8,36
d) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7
= (8,3 + 1,7) x 7,9
= 10 x 7,9
= 79
8,36 x 1
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất
Bài 4: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng môt lúc và đi ngược chiều nhau. Ôtô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ôtô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Tóm tắt:
A
B
V= 48,5 km/gi?
V= 33,5 km/gi?
.km ?
.
C
sau 1giờ 30phút
Bài 4: Một ôtô và một xe máy khởi hành cùng môt lúc và đi ngược chiều nhau. Ôtô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ôtô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Hỏi quãng đường AB
82 x 1,5 = 123 (km)
Bài 4:
Giải
Tổng vận tốc ôtô và xe máy là:
48,5 + 33,5 = 82 (km/giờ)
Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ.
Độ dài quãng đường AB là:
Đáp số: 123km
5. Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?
C
1,5 giờ
1,5 giờ
? km
Quãng đường AC là: 48,5 x 1,5 = 72,75 (km)
Quãng đường CB là: 33,5 x 1,5 = 50,25 (km)
Quãng đường AB là: 72,75 + 50,25 = 123 (km)
Đáp số: 123 km
 
Gửi ý kiến