Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 -1925)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Tuấn
Ngày gửi: 20h:36' 26-12-2021
Dung lượng: 9.0 MB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Bài 15:PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
(1919-1925)
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
Lê-nin và cách mạng tháng 10 Nga thành công năm 1917
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
Ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng Mười Nga với phong trào cách mạng thế giới? (Phạm vi lan rộng? Tổ chức quốc tế nào thành lập? ĐCS ra đời ở các nước nào?

BCH của Quốc tế Cộng Sản
Phong trào Ngũ - Tứ và cuộc cách mạng ở Trung Quốc 1919
Ông Nguyễn Văn Tạo - người Việt, cùng Đảng Cộng Sản Pháp 1920
Cách mạng ở Ấn độ- M. Ghandi
Cuộc cách mạng ở Đức
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
- Làn sóng cách mạng dâng cao trên thế giới -> Quốc Tế Cộng sản ra đời (3/1919).
- Đảng cộng sản được thành lập ở nhiều nước: Pháp (1920) ,Trung Quốc (1921)
- Tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
27/12/2021
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Vỡ sao thời kỡ này giai cấp tu sản lại tham gia đấu tranh?
Muốn vưuơn lên có vị trí khá hơn trong nền kinh tế Việt Nam đòi các quyền tự do dân chủ thích ứng với lợi ích.
27/12/2021
I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào phát triển mạnh mẽ (sôi nổi, phong phú về hình thức và thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919)
Chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng lúa gạo Nam Kì (1923)
- Thành lập Đảng Lập hiến
Tuư sản dân tộc có nh?ng phong trào đấu tranh nào?
27/12/2021
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919-1925)

1- Giai cấp tư sản dân tộc:
-> Phong trào mang tính cải lương, thỏa hiệp, chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.
Bùi Quang Chiêu
Nguyễn Phan Long
Thành viên Đảng Lập hiến
27/12/2021
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Tiểu tuư sản trí thức có nh?ng hoạt động gỡ ?
- Thành lập các tổ chức chính trị: H?i Ph?c Vi?t, Việt Nam Nghĩa đoàn...
- Mớt tinh, bi?u tỡnh
- L?p nh xuất bản, ra báo ti?n b? -> c? d?ng tinh th?n yêu nuước.
- T? ch?c ỏm sỏt, ti?ng bom c?a Ph?m H?ng Thỏi 6/1924 t?i Sa Di?n (Qu?ng Chõu - Trung Qu?c)
Thành phố Sa Điện - Quảng Châu – Trung Quốc
Dòng Châu Giang – nơi liệt sỹ Phạm Hồng Thái tự vẫn
Nơi yên nghỉ của liệt sỹ Phạm Hồng Thái
27/12/2021
Nhà yêu nước

PHAN
BỘI
CHÂU
Phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925).
27/12/2021
27/12/2021
27/12/2021
II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919-1925)
2- Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức
Tiểu tuư sản trí thức có nh?ng hoạt động gỡ ?
- Thành lập các tổ chức chính trị: H?i Ph?c Vi?t, Việt Nam Nghĩa đoàn...
- Mớt tinh, bi?u tỡnh
- L?p nh xuất bản, ra báo ti?n b? -> c? d?ng tinh th?n yêu nuước.
T? ch?c ỏm sỏt, ti?n bom c?a Ph?m H?ng Thỏi 6/1924 t?i Sa Di?n (Qu?ng Chõu - Trung Qu?c)
D?u tranh dòi thả Phan Bội Châu ( 1925), dỏm tang Phan Chõu Trinh (1926).
-> Phong tro mang tớnh ch?t yờu nu?c, dõn ch?, m?c tiờu ch?ng ỏp b?c, cu?ng quy?n.
27/12/2021
* Ưu điểm:
- Thức tỉnh lòng yêu nước.
- Truyền bá tư tưởng dân tộc, dân chủ, tư tưởng cách mạng mới.
* Hạn chế:
- Tư sản: Cải lương, dễ thỏa hiệp.
- Tiểu tư sản: mang tính chất cải lương, giới hạn trong khuôn khổ thực dân, phục vụ tầng lớp trên.
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
Hình ảnh công nhân thời kì Pháp thuộc
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
- Các cuộc đấu tranh còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức của công nhân đang phát triển.
- Hình tức đấu tranh: bãi công.
- Năm 1920, Công hội đỏ bí mật ra đời ở Sài Gòn.
27/12/2021
- Quê hương đồng chí Tôn Đức Thắng là Cù Lao Ông Hổ, Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên, nay là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Vốn thông minh, có tính độc lập cao, có năng khiếu lao động kỹ thuật, giàu lòng thương người.
Năm 1916, Tôn Đức Thắng bị động viên trở thành lính thợ làm việc trên chiến hạm France. Việc Tôn Đức Thắng tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm France ở Biển Đen tháng 4/1919 có ý nghĩa lớn bởi anh là người Việt Nam đầu tiên dũng cảm tham gia bảo vệ chính quyền Xôviết trẻ tuổi và Cách mạng Tháng Mười Nga vào thời điểm quan trọng. Đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về ý thức và định hướng chính trị trong cuộc đời đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của Tôn Đức Thắng.
TÔN ĐỨC THẮNG
(20/8/1888 – 30/3/1980)
Người sáng lập:
CÔNG HỘI ĐỎ
27/12/2021
Sau vụ binh biến ở Biển Đen, bị trục xuất khỏi nước Pháp, Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn tích cực tham gia hoạt động nghiệp đoàn và trở thành người tổ chức và lãnh đạo Công hội bí mật năm 1920, Công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Tôn Đức Thắng cùng Công hội của mình lãnh đạo các cuộc bãi công của công nhân ở Sài Gòn-Chợ Lớn.
- Tháng 7/1929 đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 20 năm tù khổ sai và bị đày ra Côn Đảo. Ông là chỉ tịch nước thứ hai của Việt Nam từ ngày 22/9/1969 đến khi qua đời.
TÔN ĐỨC THẮNG
(20/8/1888 – 30/3/1980)
Người sáng lập:
CÔNG HỘI ĐỎ
Em biết gì về nhân vật lịch sử này?
TÔN ĐỨC THẮNG

Người sáng lập:
CÔNG HỘI ĐỎ
Một góc của xưởng Ba Son (Sài Gòn-Chợ Lớn)
Nơi giam giữ TÔN ĐỨC THẮNG
27/12/2021
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
- Các cuộc đấu tranh còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức của công nhân đang phát triển.
- Hình tức đấu tranh: bãi công.
- Năm 1920, Công hội đỏ bí mật ra đời ở Sài Gòn.
- Từ năm 1922-1924 bãi công của công nhân ở Bắc kì nổ ra ở nhiều nơi: Hà Nội, Nam Định, Hải Dương.
- Tháng 8/1025, công nhân xưởng Ba Son bãi công thắng lợi.
=> Đấu tranh có tổ chức, có mục đích chính trị rõ ràng.
* Phong trào bước đầu phát triển, tuy đấu tranh còn lẻ tẻ, mang tính tự phát, nhưng ý thức chính trị, giai cấp ngày càng phát triển.
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son có đặc điểm nổi bật gỡ?
27/12/2021
Mục đích của cuộc bãi công Ba Son là nhằm giữ lại chiếc tàu Mi-sơ-lê được đưa đến sửa chữa ở xưởng Ba Son, không cho Pháp chuyên chở binh lính đi đàn áp cách mạng Trung Quốc. Ngày 4/8/1925, cuộc bãi công bùng nổ với yêu sách đòi tăng 20% lương, đòi thợ bị đuổi trở lại làm việc... Sau 8 ngày bãi công và nghỉ việc cuộc bãi công thắng lợi. Ngày 12/8, công nhân mới trở lại làm việc, nhưng vẫn tiếp tục bãi công, khiến cho việc sửa chữa chiếc tàu Mi-sơ-lê mãi đến ngày 28/11/1925 mới hoàn thành, và khi nó lên đường sang Trung Quốc thì cuộc đấu tranh của công nhân và thủy thủ Trung Quốc đã kết thúc thắng lợi.
( Theo Đại cương Lịch sử Việt Nam)
III. Phong trào công nhân (1919-1925)
- Các cuộc đấu tranh còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức của công nhân đang phát triển.
- Hình tức đấu tranh: bãi công.
- Năm 1920, Công hội đỏ bí mật ra đời ở Sài Gòn.
- Từ năm 1922-1924 bãi công của công nhân ở Bắc kì nổ ra ở nhiều nơi: Hà Nội, Nam Định, Hải Dương.
- Tháng 8/1025, công nhân xưởng Ba Son bãi công thắng lợi.
-> Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam: đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng.
27/12/2021
1. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho đúng?.
Phong trào của tư sản dân tộc
Phong trào của tiểu tư sản trí thức
A
B
BÀI TẬP
* Học bài nắm vững mục tiêu, tính chất phong trào đấu tranh của các giai cấp (1919-1925)
* Soạn bài 16 theo câu hỏi sgk-64.
1.Kể những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian ở tại Pháp, Liên Xô, Trung Quốc?
2. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
3.Sưu tầm tranh ảnh và mẩu chuyện liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919-1925)
Hướng dẫn học tập:
27/12/2021
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, thành đạt !
Chúc các em học tốt !
 
Gửi ý kiến