Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thanh Tuyền
Ngày gửi: 09h:43' 14-04-2021
Dung lượng: 87.3 MB
Số lượt tải: 377
Số lượt thích: 0 người
Class 10A4
What does the man do?
1. LANGUAGE
Vocabulary
Words and phrases related to environmental impacts and ways to protect the environment
Pronunciation
Stress in three-syllable nouns
Grammar
Reported speech
THIS UNIT INCLUDES
2. SKILLS
- Reading for general ideas and specific information about threats to the natural environment
- Talking about the environmental impacts of human activities
- Listening for gist and specific information in a student’s talk on environmental impacts
- Writing about environmental problems and giving some practical advice on how to preserve the environment

3. COMMUNICATION AND CULTURE
The World Wide Fund for Nature (WWF)
Lesson 1: Getting started
UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT
VOCABULARY
- preserve (v):
bảo tồn
- preservation (n):
sự bảo tồn
/prɪˈzɜːv/
/ˌprezəˈveɪʃn/
- negative effect:
tác động tiêu cực
/ˈneɡətɪv/
/ɪˈfekt/
- environmental impact:
tác động của môi trường
/ɪnˌvaɪrənˈmentl/
/ˈɪmpækt/
- deforestation (n):
sự tàn phá rừng
/ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/
- greenhouse effect :
hiệu ứng nhà kính
/ˈɡriːnhaʊs/
/ɪˈfekt/
- polar ice melting:
băng tan ở vùng cực
/ˈpəʊlə(r) aɪs ˈmeltɪŋ /
VOCABULARY
- preserve (v) : bảo tồn
- preservation (n) : sự bảo tồn
- negative effect : tác động tiêu cực
- environmental impact : tác động của môi trường
- deforestation (n) : sự tàn phá rừng
- greenhouse effect (n): hiệu ứng nhà kính
- polar ice melting (n) : băng tan ở vùng cực
GETTING STARTED
Environmental impacts
* Look at the picture page 38 then answer some the question.
Who do you see in the picture?
Where they are?
What are they doing?
I/ Listen and read
2. Label the photos with the words and phrases from the box.
1. pollution
2. Polar ice melting
3. Fossil fuels
5. deforestation
4. Greenhouse effect
3. Ask and answer the following questions.
1. What is Nam doing for the school newsletter?
2. What did the editor ask Nam to write about?
3. What does “environmental impact” mean?
4. Why is Nam interested in environmental impacts?
5. Name the threats to the environment mentioned in the conversation.
You are given 1+
He is _______________
for the school Newsletter
writing a letter
GO HOME
You are given 2+
The editor asked Nam to write ____________________.
some particular advice on environmental preservation.
GO HOME
You are given 1+
Environmental impact means _______________________
the negative influence or effect on the environment.
GO HOME
You are given 2+
Nam is interested in environmental impacts because ______________.
he thinks if we can see the impacts on the natural environment, we will know how to protect it
GO HOME
You are given 2+
The threats to the environment are ______________.
deforestation, pollution, global warming, fuel depletion, polar ice melting and the rise of sea levels
GO HOME
III. Discussion:
What should and shouldn’t you do to protect our environment?

You can begin with:
Well, I think we should……………….
we shouldn’t ……………..
III. Discussion:
What should and shouldn’t you do to protect our environment?

You can begin with:
Well, I think we should……………….
we shouldn’t ……………..
IV. Homework:
Learn the vocabulary by heart
- Prepare next part: Language
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓