Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phượng Dũng
Ngày gửi: 19h:20' 28-02-2015
Dung lượng: 22.0 MB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Thanh Oai
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG I
MÔN TOÁN - LỚP 5
BÀI : QUÃNG ĐƯỜNG
Giáo viên giảng dạy: LÊ THỊ PHƯỢNG
Xin kính chào quý thầy cô và các em

Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm2010
Toán:

-Muốn tính vận tốc của một chuyển động khi biết quãng đường và thời gian ta làm như thế nào? Viết công thức tính vận tốc ?
* Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian .
Công thức :

Trong đó v là vận tốc , s là quãng đường , t là thời gian.
-Một người đi xe máy từ A đến B mất 4 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy đó, biết quãng đường từ
A đến B dài 164 km .
Bài giải
Vận tốc của người đi xe máy đó là :
164 : 4 = 41( km/giờ )
Đáp số : 41 km/giờ
v = s : t


a)Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ .Tính quãng đường đi được của ô tô ?

42,5km
Tóm tắt:
?km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường

a.Bài toán 1 : Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô ?

Biết một giờ ô tô đi được 42,5 km và ô tô đi trong 4 giờ, vậy muốn tính quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ ta làm thế nào?

Tóm tắt:
42,5km
?km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường
42,5 x 4 =
…? (km)
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường

a.Bài toán 1 : Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ô tô ?

Tóm tắt :Bài giải :
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là :
42,5 x 4 = 170 (km )
Đáp số : 170 km

42,5km
? km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km)
(km/giờ)
(giờ )
Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong một giờ hay (vận tốc của ô tô) nhân với thời gian đi.
Vận tốc
Thời gian
Nhận xét :
Ta có công thức : s = v x t
Muốn tính quãng đường khi biết vận tốc và thời gian của một chuyển động ta làm như thế nào ?
- Nếu gọi s : là quãng đường
v : là vận tốc
t : là thời gian
Hãy viết công thức tính quãng đường ?

Quãng đường
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian
Vì v = s : t
s = v x t
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán:
Quãng đường
b)Bài toán 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được ?
*Tóm tắt:
v: 12km/giờ
t : 2 giờ 30 phút
s:………km?
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường
Tóm tắt:
v : 12 km/giờ
t : 2 giờ 30 phút
s :..........km ?

Bài giải
2 giờ 30 phút =
giờ
2,5
Quãng đường người đó đã đi được là :
12 x 2,5 = 30 ( km )
Đáp số : 30 km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán:
Quãng đường
2 giờ 30 phút
Có thể viết số đo thời gian dưới dạng phân số
= 2 giờ
= giờ
Quãng đường người đi xe đạp đi được là:

12 x = 30 (km)

Đáp số: 30 km

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
Lưu ý: Nếu đơn vị đo vận tốc là km/giờ, thời gian tính theo đơn vị đo là giờ thì quãng đường tính theo đơn vị đo là ki-lô-mét.
s = v x t
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán:
Quãng đường
c)Luyện tập:
Bài tập 1 : Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ ?
Tóm tắt :
15,2km
Bài giải :
Quãng đường ca nô đã đi được trong 3giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 ( km )
Đáp số : 45,6 km
?km
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t
Bài tập 2 : Một người đi xe đạp trong
15 phút với vận tốc 12,6km/giờ .Tính quãng đường đi được của người đó ?
Tóm tắt :
v : 12,6km/giờ
t : 15 phút
Quãng đường
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường xe đạp đi được là: 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km


Bài giải
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t
s : …?km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường
Cách 2:
Tóm tắt:
v : 12,6 km/giờ
t : 15 phút
s : ........km?

Bài giải:
1 giờ = 60 phút
Vận tốc của người đi xe đạp với đơn vị km/phút là:
12,6 : 60 = 0,21 ( km/phút )
Quãng đường đi được của người đó là :
0,21 x 15 = 3,15 ( km )
Đáp số : 3,15 km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường
* Bài tập 3: Một xe máy đi từ A lúc
8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B
lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB?

A
B
8 giờ 20 phút
11 giờ
v= 42 km/giờ
? km
Tóm tắt :
Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
s = v x t
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán
Quãng đường


Bài tập 3:

Bài giải :
Thời gian xe máy đi từ A đến B là :
11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 2 giờ = giờ

Quãng đường AB dài là :

42 x

Đáp số : 112 km


= 112 ( km )
8 giờ 20 phút
11 giờ
B
A
? km
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010
Toán

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Công thức :
s = v x t
Quãng đường
Muốn tính quãng đường ta làm thế nào?
TRÒ CHƠI :
Tính quãng đường s, biết :
a. v = 30 km/giờ
t = 2 giờ s = ......km
t = 4 giờ s = ........ km

b. t = 4 giờ
v =20 km/giờ s = ...... km

v= 40 km/giờ s =....... km


AI NHANH VÀ ĐÚNG
60
120
80
160
Hết giờ
1
2
3
Hết giờ
1
2
3
Hết giờ
1
2
3
1
Hết giờ
1
2
3
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em
Bài học kết thúc
 
Gửi ý kiến