Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hương
Ngày gửi: 07h:24' 15-10-2017
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 643
Số lượt thích: 1 người (bùi thu mai)

Welcome to our class 9A3!

UNIT 7
RECIPES AND EATING HABITS


Period 57
Lesson 3: A close look 2
a
a
some
any
a
some
an
any
some
200 grams
teaspoon
teaspoon
some
an
tablespoons
Preparing and cooking verbs:
- Wash
- Chop/ slice
- Boil
- Peel
- Mix/ combine
- Add
II. Modal verbs in conditional sentences
type 1
Eg: I can help you to make chicken salad if you like.
If + S + V(s/es)…, S + will/can/must/should/may… +V
6. What will you say in these situation? Use suitable modal verbs with conditional sentences type 1
1. If you want to have good health, you must reduce the amount of salt in your food.

2. If my brother is hungry, he can eat three bowls of rice.

4. If I eat this undercooked pork, I may have a stomachache.
5. You should whisk the eggs for 10 minutes if you want a
lighter cake.

3. You can take a cooking class if it is at the weekend.
Homework
Do exercises 5,6,7 in workbook
Redo the exercises 3b and 6.

15
No_avatarf

ok rất hay he heLưỡng lự

 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác