Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

RUNG CHUONG VANG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tiến Ngân (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:06' 26-03-2014
Dung lượng: 37.1 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
rung chuông vàng
Trò chơi
VÕ THỊ SÁU - NGƯỜI CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG, NGƯỜI NỮ ANH HÙNG DÂN TỘC
Cô giáo: PHẠM ANH THƠ
BÍ THƯ CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
CÔ GIÁO: PHẠM THỊ HIÊN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 3
Câu hỏi 4
Câu hỏi 5
Câu hỏi 6
Câu hỏi 7
Câu hỏi 10
Câu hỏi 11
Câu hỏi 12
Câu hỏi 13
Câu hỏi 14
Câu hỏi 15
Câu hỏi 17
Câu hỏi 18
Câu hỏi 19
Câu hỏi 20
Câu kg 1
Câu kg 2
Câu kg 3
Câu kg 4
Câu kg 5
Câu hỏi 26
Câu hỏi 27
Câu hỏi
Câu hỏi 29
Câu phụ 1
Câu hỏi 8
Câu hỏi 16
Câu hỏi 9
TOÁN
CHUNG
VĂN
RC

rung chuông vàng
Luật chơi :
* Sau khi nghe câu hỏi mỗi thí sinh dự thi có 15 giây suy nghĩ và 5 giây để đưa ra đáp án
* Hết 20 giây các thí sinh đồng loạt nâng đáp án cho hội đồng trọng tài, nếu sai thì nhanh chóng tự giác rời khỏi sàn thi đấu
* Nếu bị trọng tài phát hiện gian lận trong khi làm bài thì thí sinh đó bị huỷ bỏ đáp án và rời khỏi sàn đấu vĩnh viễn
* Đối với khán giả thì phải tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 15 giây suy nghĩ và không được nhắc câu trả lời ( Nếu bị phát hiện thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hạ một bậc hạnh kiểm trong học bạ )
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
Nhân vật Mai An Tiêm gắn liền với sự tích loại quả gì ?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Quả dưa hấu
rung chuông vàng
Câu hỏi 2

Đất nước nào đông dân nhất thế giới .

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Trung Quốc
rung chuông vàng
Câu hỏi 3
Hóy cho bi?t tờn nh?c si sỏng tỏc bi hỏt ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Văn Cao
rung chuông vàng
Câu hỏi 4
Kết quả của phép tính ( -1)2005 là bao nhiêu ?
- 1
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 5
Cõu " cỏc vua Hựng dó cú cụng d?ng nu?c Bỏc chỏu ta ph?i cựng nhau gi? l?y nu?c " l c?a ai ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Bác Hồ
rung chuông vàng
Câu hỏi 6
B?n hóy cho bi?t b?c tranh sau thu?c dũng tranh no c?a tranh dõn gian Vi?t Nam ?
Tranh Đông Hồ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 7
Cõu h?i tỡnh hu?ng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 8
What`s the date today ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Wednesday
rung chuông vàng
Câu hỏi 9
Tớch c?a 10 s? t? nhiờn d?u tiờn b?ng bao nhiờu?
0
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 10
Tên của nhân vật nhỏ tuổi được nhà thơ Tố Hữu đưa vào trong thơ là ai ?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Lượm
rung chuông vàng
Câu hỏi 11
Hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy gọi là gì ?
S? th? ph?n
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 12
SEA GAME 27 nam 2013 du?c t? ch?c t?i qu?c gia no ?
Myanma
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 13
Câu hỏi Tiếng anh
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 14
Quốc hoa của nước Việt Nam là loài hoa gì ?

(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Hoa sen
rung chuông vàng
Câu hỏi 15
B?n hóy cho bi?t tờn c?a d?a danh sau ?
Bến nhà rồng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 16

Điền vào chỗ trống trong câu sau :
“ Nhất Thanh , nhì Lò, tam Than , tứ ……”


(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Tấc
rung chuông vàng
Câu hỏi 17
Cú bao nhiờu cỏch m?c lỏ trờn cõy ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Có 3 cách
rung chuông vàng
Câu hỏi 18
Đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh nào ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Khánh Hòa
rung chuông vàng
Câu hỏi19
Nếu chỉ dùng 10 chai 1 lít và 2 lít để đổ đầy nước ở một cái can 12 lít thì chúng ta cần bao nhiêu chai 1 lít và bao nhiêu chai 2 lít ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Cần 2 chai 2 lít và 8 chai 1 lít
rung chuông vàng
Câu hỏi 20
Ngày môi trường thế giới là ngày bao nhiêu ?
Ngày 5 tháng 6
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
Hoa lỳa l lo?i hoa lu?ng tớnh hay don tớnh ?
Hoa lưỡng tính
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
rung chuông vàng
Câu hỏi 2
Cho bi?t tờn qu?c l? di qua Phự Yờn ?
37
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
rung chuông vàng
Câu hỏi 3
Hai yếu tố cần thiết nào cần cho sự sống ?
Nước và không khí
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
rung chuông vàng
Câu hỏi 4
Thi?u lo?i vitamin no cú th? d?n d?n mự lũa ?
Vitamin A
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
rung chuông vàng
Câu hỏi 5
L? h?i ch?i trõu huy?n Phự Yờn l?n d?u tiờn t? ch?c t?i xó no ?
Quang Huy
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Đây là sự kiện gì?
rung chuông vàng
Câu hỏi phụ
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
rung chuông vàng
Câu hỏi phụ
Cõy gỡ cho chỳng ta Sụ cụ la ?
Cõy ny du?c tr?ng nhi?u nh?t ? nu?c no?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Cây Ca cao
Brazil
rung chuông vàng
Co th? con ngu?i v trỏi d?t cú di?m gỡ gi?ng nhau ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Câu hỏi phụ
¾ là nước
rung chuông vàng
Mời các bạn xem đoạn clip sau
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Câu hỏi phụ
rung chuông vàng
Ai là tác giả của phát minh nhiệt kế thủy ngân hiện đại và thang độ mang tên ông (thang độ F) ?

A. BENJAMIN FRANKLIN
B. ENRICO FERMI
C. MICHAEL FARADAY
D. GABRIEL FAHREN HEIT
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Câu hỏi phụ
rung chuông vàng
TOÁN HỌC
S? no k?t thỳc dóy s? sau:
2; 4; 7; 11; 16; .
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
22
rung chuông vàng
HIỂU BIẾT CHUNG
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
ĐÂY LÀ TỔ CHỨC NÀO?
rung chuông vàng
HIỂU BIẾT CHUNG
Đã hết 15 giây
15 giây bắt đầu
rung chuông vàng
VĂN HỌC
Em hóy cho bi?t nh tho Tr?n Dang Khoa lm tho t? lỳc m?y tu?i ?
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
8 tuổi
Binh ...Boong...
Binh ...Boong...
Cứu hộ đây !
Cứu hộ đây !
Cứu hộ đây !
Cứu hộ đây !
Thầy cô cố lên
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓