Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Rung Chuông Vàng Tiếng Anh lớp 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tuyền (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:19' 01-02-2018
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 1064
Số lượt thích: 0 người
RINGING THE GOLDEN BELL
THUAN AN DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING

PHAN CHU TRINH PRIMARY SCHOOL
GRADE 2
1 / Choose the correct word :
Dap an
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20


C. candyB. chickenA. soup

2/ Look and complete the word :
COLD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20


C ___ L D

Dap an
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20


a book

B. a cookie

C. an apple
3/ What’s this ?
Dap an
4/ Is this a pillow ?
Đáp án
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20


B. noA. yes

Dp n
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
3/ Who are they ?

Tom and Jerry.

B. Tim and Mary.

C. Tom and Maria.

6/ Read and choose the correct picture
Dp n
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20


B


A.
It`s raining.


C

Dp n
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
7/ Who is she ?


She`s a teacher.

B. She`s a police officer.

C. She`s a doctor.
Dp n
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
8/ Odd one out :
D. chips
B. farmer
C. doctor
A. teacher
Dp n
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
9/ What’s his name ?
A. Benny

B. Doraemon

C. Nobita
Dp n
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
10/ What color is it ?
A. pink

B. blue

C. green
Dp n
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
11/ What is the next letter ?
A B C ___
12/ Look and complete the word :
Dp n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
n o o ___ l e s
Dp n
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
13/ How many boys ?
A. one

B. two

C. three
Dp n
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
14/ Look and choose the correct answer
A. green light

B. black light

C. red light
Dp n
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
15/ How is he ?
A. wet

B. hungry

C. hot
Dp n
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
16/ What do they do ?
A. swing

B. run

C. go
Dp n
A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
17/ Kitty is ________
A. a cat

B. a bear

C. a dog
Dp n
five
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
18/ Calculate and write the number in word :
4 + 1 = ?
Dp n
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
19/ Look and choose the correct sentence.
A. Green light. Stop !

B. Green light. Go !

C. Green light. Jump !
Dp n
C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Thời gian
16
17
18
19
20
20/ Read and choose the suitable response.
A. I`m good.

B. I`m cold.

C. I`m hot.
It’s sunny
 
Gửi ý kiến