Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Seasons and weather

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Việt Hằng
Ngày gửi: 09h:01' 19-11-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Watching a video
11/19/2017
Võ Thị Thoa
Thị trấn Primary School
Welcome to our class
Unit 10 Seasons and Weather
Speaking lesson

Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go swimming
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go skiing
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go fishing
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go camping
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go swimming
go skiing
go fishing
go camping
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
go swimming (= swim)
go skiing (= ski)
go fishing (= fish)
go camping (= camp)
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
Models:
What do you do in summer?
I usually go swimming.

Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
What do you do in________?
I usually _____
go swimming
go skiing
go fishing
go camping
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
Seasons and Weather
Tuesday, December 15th, 2015
Unit 10:
Find someone who……….
Name: …………………..
List the activities you usually do in each season.
* Learn the structure by heart .
* Prepare Unit 10 (Section B 4-7)
Thanks for your attention !
 
Gửi ý kiến