Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tiếng Anh 5 > Let's Learn 5 >


Unit1. New friends, new places (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. The date of birth (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Jobs (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. School activities (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Sports and games (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The school festival (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My health (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Family weekend activities (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Activities for next Sunday (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Seasons and weather (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Places of interest (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Directions and road signs (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0