Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng thị phúc
Ngày gửi: 17h:10' 26-10-2015
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
3
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2
Trình bày tác dụng của các nhân tố bên ngoài đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật, cho ví dụ minh họa.
Nêu một vài biện pháp cải tạo chất lượng dân số được áp dụng ở Việt Nam.
4
CHƯƠNG IV: SINH SẢN
BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
A- SINH SẢN Ở THỰC VẬT
5
Em hãy cho ví dụ về sự sinh sản ở một số động vật và thực vật?
6
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN
1) Khái niệm
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của lòai.
Ví dụ:
Chó đẻ con.
Cây ra hoa kết quả, cho hạt nảy mầm thành cây mới.

Sinh sản là gì?
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
7
8
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN
1) Khái niệm
2) Phân lọai
Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
9
Đoạn phim trên đây mô tả hiện tượng gì ?
Sự sinh sản ở cây rau má có đặc điểm gì?
Sinh sản vô tính là gì?
10
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1) Sinh sản vô tính là gì?
Khái niệm sinh sản vô tính
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống cây mẹ.
Ví dụ
Rau má sinh sản vô tính bằng thân bò…
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
11
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1) Sinh sản vô tính là gì?
2) Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a) Sinh sản bào tử
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
12
Thể giao tử
Thể bào tử
(sinh ra từ thể giao tử)
Túi bào tử
Cuống
Giảm phân
bào tử
Nguyên phân
và phát triển
Thể giao tử
Tinh dịch phóng ra từ túi giao tử
Túi giao tử của trứng
Trứng
Thụ tinh
Nguyên phân
và phát triển
ĐƠN BỘI
LƯỠNG BỘI
Hợp tử
Hình 41.1 : SINH SẢN BÀO TỬ
Trong chu trình sống, rêu có những giai đọan nào?
Hình thức sinh sản tương ứng với từng giai đọan?
Sinh sản bào tử là gì?
13
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1) Sinh sản vô tính là gì?
2) Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a) Sinh sản bào tử
Khái niệm
Sinh sản bào tử là hình thức sinh sản vô tính mà cơ thể mới đựơc hình thành từ bào tử qua nhiều lần nguyên phân liên tíêp.
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
14
15
Cơ chế
Bào tử cơ thể mới (thể giao tử)
Đối tượng
Thực vật bào tử
Ví dụ: rêu, dương xỉ…
Ý nghĩa
Sinh sản bào tử giúp thực vật tạo được nhiều cá thể trong một thế hệ.
Bào tử phát tán nhờ gió, nứơc, động vật… giúp mở rộng vùng phân bố của lòai.
Cho ví dụ về một số nhóm thực vật
có hình thức sinh sản bào tử.
Các con đường phát tán của bào tử
và vai trò của chúng?
16
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1) Sinh sản vô tính là gì?
2) Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a) Sinh sản bào tử
b) Sinh sản sinh dưỡng
Khái niệm
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản mà cơ thể con đựơc hình thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ.
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
17
Phân lọai
Sinh sản sinh dưỡng bằng thân củ:Khoai tây…
Sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ: cỏ tranh, gừng…
Sinh sản sinh dưỡng bằng thân bò: cây rau má…
Sinh sản sinh dưỡng bằng lá: cây thúôc bỏng…
18
Cơ chế:
Cơ quan sinh dưỡng mắt (lá vảy + chồi bên)  cây con (rễ, thân, lá)
Ý nghĩa:
Cây con sinh ra giống hệt cây mẹ mang các đặc tính di truyền của mẹ
 thích nghi nhanh chóng với môi trường sống.
Trình bày cơ chế chung của quá trình sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.
19
II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1) Sinh sản vô tính là gì?
2) Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
3) Phương pháp nhân giống vô tính (sinh sản sinh dưỡng nhân tạo)
a) Ghép chồi và ghép cành
b) Chíêt cành và giâm cành
c) Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
B41.SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
20
21
-Chồi có phần gỗ + chỗ ghép hình T trên gốc ghép  tổ hợp ghép
-Ghép chồi ở xoài, cam, chanh, bưởi, hoa hồng…
22
-Cắt vát gọn và sạch cành ghép, gốc ghép
-Cành ghép +gốc ghép  tổ hợp ghép.
-Ghép cành cam-bưởi, bí-dưa hấu…
-Mang các đặc điểm tốt của 2 lòai đem ghép
23
Cạo sạch vỏ cành chiết bó đất
-Ra rễ cắt trồng
-Chiết cành ở cam, chanh, bưởi, măng cụt…
24
-Cành → đất→ bén
rễ → cây
-Mía, khoai mì, dâu tằm…
-Giữ nguyên tính trạng tốt mong muốn.
-Rút ngắn thời gian phát triển →sớm thu họach.
25
-Tế bào, mô TV nuôi trong MT dinh dưỡng thích hợp→cây con
-ĐK:vô trùng
-CSKH:Tính tòan năng của tb
-Nuôi cấy mô ở carot, phong lan…
-Nhân giống nhanh.
-Sx các giống cây sạch bệnh.
-Phục hồi giống quý.
26
4) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người
a) Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật
Duy trì sự tồn tại và phát triển của lòai.
b) Vai trò sinh sản vô tính đối với đời sống con người
Duy trì các tính trạng có lợi cho con ngừơi.
Tạo giống cây sạch bệnh.
Phục chế các giống cây quý đang bị thoái hoá.
Thu năng súât cao trong thời gian ngắn.
Giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao.
Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành Nông nghiệp? Ví dụ.
27
1. Ngoài tự nhiên, cây tre sinh sản bằng:
A- lóng
B- thân rễ
C- đỉnh sinh trưởng
D- rễ phụ
CỦNG CỐ
28
2. Trong pp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:
A- dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.
B- cành ghép không bị rơi.
C- nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.
D- cả A, B, C.
CỦNG CỐ
29
3. Phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay ?
A- Gieo từ hạt
B- Chiết cành
C- Giâm cành
D- Nuôi cấy mô
CỦNG CỐ
30


4. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản :
A- Chỉ cần 1 cá thể
B- Cần có 2 cá thể trở lên
C- Cần có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
D- Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
CỦNG CỐ
31
5.Trình bày chu trình sinh sản bào tử ở dương xỉ
32
THANK YOU!
33
Thân ra hoa
Sau khi phân cành, phần già của thân rễ chết đi, các cành tách ra từ cây mẹ bén rễ thành các cây mới
Đỉnh sinh trưởng
Các lá vảy
Đốt
Mắt
Rễ phụ
Cành
Lá vảy
Chồi bên
Mắt
Rễ phụ
Củ khoai nảy chồi
A- THÂN CỦ
B- THÂN RỄ
HÌNH 41.2 : MỘT SỐ HÌNH THỨC SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN CỦA THỰC VẬT
34
Sinh sản sinh dưỡng là gì?
Sinh sản sinh dưỡng là gì?
35
36
37
Liên hệ thực tiễn
38
Liên hệ thực tiễn
39
Liên hệ thực tiễn
B
40
Liên hệ thực tiễn
41
Liên hệ thực tiễn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓