Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn khánh nhật
Ngày gửi: 12h:27' 15-01-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
Bài 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Chương III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Quan sát hình ảnh và cho biết cây đậu có sự biến đổi như thế nào?
I. KHÁI NIỆM:
Sinh trưởng của thực vật là gì?
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
4
1
Chồi đỉnh chứa
Mô phân sinh đỉnh
Tầng sinh bần
Lông hút
Mô phân sinh đỉnh rễ
Chóp rễ
Tầng sinh mạch
Mô phân sinh
bên
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
2
3
5
6
A- MÔ PHÂN SINH BÊN XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ
MPS đỉnh
trở thành
cành hoa

non
Tầng phát sinh
(MPS lóng)
Mắt
Lóng
B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA
7
8
9
10
11
Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP:
1. Mô phân sinh:
Mô phân sinh là gì?
1. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?
A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm
D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm
Trắc Nghiệm
Câu 2 Cho các bộ phận sau: Đỉnh rễ(1), Thân(2), Chồi nách(3), Chồi đỉnh(4), Hoa(5), Lá(6). Mô phân sinh đỉnh không có ở ?
A. (1), (2) và (3)
B. (2), (3) và (4)
C. (3), (4) và (5)
D. (2), (5) và (6)
Trắc Nghiệm
 
Gửi ý kiến