Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Long Nhi
Ngày gửi: 18h:52' 21-03-2019
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Chào Mừng Cô và Các Bạn Đến Với Bài Thuyết Trình Của Tổ 3
Bài 34
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
NỘI DUNG BÀI HỌC
I – Khái Niệm
II – Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp
1. Các Mô Phân Sinh
2. Sinh Trưởng Sơ Cấp
3. Sinh Trưởng Thứ Cấp
4. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng
I – Khái Niệm
Sinh trưởng của thực vật là gì ?
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.


I – Khái Niệm
II – Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp
1. Các Mô Phân Sinh
Chồi đỉnh chứa Mô phân sinh đỉnh
làm cho thân cây dài ra
Ở cây gỗ, mô phân sinh bên làm dày thân và rễ
Tầng sinh bần
Tầng sinh mạch

Phân
Sinh
Bên
Mô Phân
Sinh Đỉnh rễ làm cho rễ dài ra.
Lông hút
Chóp rễ.
Mô phân sinh đỉnh trở thành cành hoa
Tầng phát sinh lóng (Mô phân sinh lóng)

non
lóng
Mắt
Mô phân sinh là gì ? Có mấy loại mô phân sinh ?
Mô phân sinh là nhóm các tế bào
thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
- Có 3 loại mô phân sinh :
+ Mô phân sinh đỉnh
+ Mô phân sinh bên
+ Mô phân sinh lóng
I – Khái Niệm
II – Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp
1. Các Mô Phân Sinh
2. Sinh Trưởng Sơ Cấp
Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở những vị trí nào của miền chồi đỉnh?
- Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở mô phân sinh đỉnh (tại miền chồi đỉnh)
Vậy sinh trưởng sơ cấp là gì ?
- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ cây theo chiều dài nhờ mô phân sinh đỉnh

- Xảy ra ở cây 1 lá mầm và phần non của thân cây 2 lá mầm.
I – Khái Niệm
II – Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp
1. Các Mô Phân Sinh
2. Sinh Trưởng Sơ Cấp
3. Sinh Trưởng Thứ Cấp
Quan sát hình ảnh và cho biết sinh trưởng thứ cấp tạo ra những thành phần nào mới so với sinh trưởng sơ cấp
- Sinh trưởng thứ cấp đã tạo ra mạch rây thứ cấp, mạch gỗ thứ cấp và bần.
Sinh trưởng thứ cấp nhờ hoạt động của loại mô phân sinh nào
- Sinh trưởng thứ cấp là do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo chiều ngang của thân và rễ của mô phân sinh bên.
- Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây 2 lá mầm
Giải phẫu khúc gỗ : mặt cắt ngang thân
6
5
4
3
2
1
I – Khái Niệm
II – Sinh Trưởng Sơ Cấp Và Sinh Trưởng Thứ Cấp
1. Các Mô Phân Sinh
2. Sinh Trưởng Sơ Cấp
3. Sinh Trưởng Thứ Cấp
4. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sinh Trưởng
a) Các nhân tố bên trong
Đặc điểm di truyền
Hoocmôn
b) Các nhân tố bên ngoài
Nhiệt độ
Hàm lượng nước
Ánh sáng
Ôxi
Dinh dưỡng khoáng
Câu hỏi củng cố
Câu 1 : Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là:
A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây
B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
C. Diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm
D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần

Câu 2 : Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề dày của cây do
A. Do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
B. Do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
C. Do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
D. Do mô phân sinh lóng của cây tạo ra
Câu 3 : Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng
A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
Câu 4 : Quan sát mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi
B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp
C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp
D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → tủy
THE
END
 
Gửi ý kiến