Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

So sánh các số trong phạm vi 10 000

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Minh
Ngày gửi: 00h:32' 22-02-2018
Dung lượng: 806.5 KB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
TOÁN LỚP 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TẢ THANH OAI
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Kiểm tra bài cũ:
1) So sánh hai số:
999 … 1000
- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.
10 000 … 9999
- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

<
>
2) 9000 … 8999

6579 … 6580
9
8
vì ở hàng nghìn có 9 > 8
vì các chữ số hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
6
5
5
6
7
8
>
<
Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải
3) 1965 … 1965
Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau
1
1
9
9
6
6
5
5
=
Bài 1:
1999..2000
1942..998
900 + 9..9009
6742..6722
9156..6951
9650..9651
6591..6591
1965..1956
a) Di?n d?u thớch h?p vo ch? ch?m:
>
<
>
<
<
>
>
=
Bài 2:
600 cm……6 m
1 km..985 m
797 mm……1 m
50 phút……1 giờ
60 phút……1 giờ
70 phút……1 giờ
a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
b) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :
1giờ 15 phút ….. 55 phút
1 giờ rưỡi…. 90 phút
>
=
<
=
<
>
>
=
BÀI HỌC KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến