Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 10. Life on other planets

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hằng
Ngày gửi: 16h:10' 27-04-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 335
Số lượt thích: 0 người
Put the verbs in blankets into the correct form
1- If it rains this evening, I (not/ go) out.
2-If Ba (be) rich, he would buy a new house.
3-If she (have) time this morning, she will finish this drawing.
4- If Hoa`s parents lived near Bac Giang, she (see) them on weekends.
Put the verbs in blankets into the correct form
1- If it rains this evening, I won`t go out.
2-If Ba were rich, he would buy a new house.
3-If she has time this morning, she will finish this drawing.
4- If Hoa`s parents lived near Bac Giang, she would see them on weekends.
Mộc
Hoả
Trái đất
Kim
Thuỷ
Thổ
Thiên vương
Hải vương
Tử vương
Period 64: Unit 10: Speak
I- Vocabulary:
1-Micrcoorganism (n): vi sinh vËt
2-Gemstone (n): ®¸ quÝ
3- Creature (n): sinh vËt
4-Trace (n): dÊu vÕt
5-Mineral (n): kho¸ng s¶n
6-Sparkling (adj): lÊp l¸nh
7-Precious (adj): quÝ gi¸
mountains
gas
water
plants
minerals
Little creatures
gemstones
This may be gas on Mars
This might be gas on Mars
* Modal verbs: May- Might
-Meaning: có thể, có lẽ.
-Form: S + may/ might + V_ infinitive
-Use: dùng để diễn tả sự tiên đoán ở hiện
tại hoặc tương lai
Little creatures
water
gemstones
plants
mountains
gas
minerals
* Dialogue:
-What do these drawings say?
-They may be little creatures.
-What about those sparkling spots on the right corner ?
-They may be gemstones on Mars.
2. Do exercise 1 on page 89
Homework
1. Learn new words by heart
 
Gửi ý kiến